placeholder image to represent content

Mapanuring Pag-iisip

Quiz by Eirleen Dela Cruz

Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP4PKP- Ih-i - 26

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

      Ano ang dapat mong gawin kapag hindi mo naintindihan ang impormasyong iyong nakalap?

     Magtanong sa nakatatanda

  Magtanong sa kaibigan

  Magtanong sa bunsong kapatid

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q2

    Ano ang pinakatamang paraan sa pagtuklas ng katotohanan?

  Suriin munang mabuti

  Maniwala agad

     Huwag agad maniwala

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q3

  Ano ang dapat mong pinakikinggan upang malaman mo ang totoong nangyayari sa kapaligiran?

      Balita sa radio o telebisyon

      Mga post ng kaibigan sa facebook

     Balita mula sa kapitbahay

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q4

    Ano ang dapat gawin kapag may nagsasalita upang maintindihan ang sinasabi?

    Magtanong sa katabi

  Makinig nang mabuti

  Makipagkuwentuhan

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q5

    Ano ang dapat gawin kapag hindi gaanong maintindihan   

  ang mga balitang napakinggan?

  magsaliksik

  maglaro na lamang

  ipagwalang bahala

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q6

  May nabasang post si Luisa tungkol sa kanyang

   kaibigan na hindi maganda. Ano ang kanyang dapat gawin?

  Aalamin muna kung ito ay totoo.

  Sasabihin agad kay Luisa

  Hindi sasabihin kay Luisa

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q7

  Nanonood  ng balita si Tony sa telebisyon, ngunit hindi niya ito maintindihan. Ano ang dapat gawin ni Tony?

  Ilipat sa ibang istasyon ang pinapanood

  Magtanong sa nakatatanda

  Patayin ang telebisyon

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q8

  May takdang-aralin si Mia na dapat saliksikin sa mga aklat o internet ngunit wala siyang aklat o internet. Ano ang dapat gawin ni Mia?

  Pagsumikapang magsaliksik sa tulong ng mga nakatatanda

   Huwag na lamang gawin ang takdang-aralin

  Hulaan na lang ang sagot

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q9

  May nabasa si Ron sa facebook na wala daw pasok? Ano ang dapat gawin ni Ron?

  Hindi na papasok

  Magtatanong muna bago maniwala

   Ipagsasabi agad sa mga kamag-aral na walang pasok

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26
 • Q10

  Gustong payuhan ni Marie ang kanyang kaibigan na may problema, ngunit hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Ano ang babasahin ni Marie para malaman niya kung anong magandang ipapayo sa kanyang kaibigan?

  Science book

  Bibliya

  Balita

  30s
  EsP4PKP- Ih-i - 26

Teachers give this quiz to your class