placeholder image to represent content

MAPEH 4 3rd Quarter exam

Quiz by EVELYN OCAMPO

Grade 4
MAPEH
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 4 skills from
Grade 4
MAPEH
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

MU4ME-IIb-2
MU4FO-IIIa-1
A4EL-IIIa
A4EL-Ib

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang simbolo na makikita sa huling bahagi ng awit bilang panapos nahimig?

  Question Image

  c

  d

  b

  a

  30s
 • Q2

  Ang tawag sa panimulang himig ngisang awit?

    C. melodic phrase       

   B.coda               

  D.consequent phrase

  A.introduction       

  30s
  MU4ME-IIb-2
 • Q3

  Ito ang naiibang instrumentongwoodwind ito sapagkat wala itong reed at pinatutunog  sa

  pamamagitanlamang ng pag – ihip saisang butas sa gawing dulo ng katawan.

  flute    

  bassoon

   trumpet

  clarinet

  30s
  MU4FO-IIIa-1
 • Q4

  Ito ay may apat na kuwerdas na nakatono sa g, d, a at e at may mataas atmatinis na tunog.

  cello

   violin 

  viola   

  harp    

  30s
  MU4FO-IIIa-1
 • Q5

  Ang musical instrument na ito aypinatutunog sa pamamagitan ng pagpalo, pagkiskis, pagtapik, pagkalog, at

  pagtatama sa katawan o sa balatkatulad ng drum.

  B. string                    

    D. percussion

  A. brass                       

    C.woodwind            

  30s
  MU4FO-IIIa-1
 • Q6

  Ito ang tawag sa pangkat ng mgatono o himig na bahagi ng isang awit.

  C.consequent phrase

  A. rhythmic phrase                                          

  B.antecedent phrase                                 

         D.melodicphrase

  30s
 • Q7

  Ito ay nagpapahiwatig ng papataasna himig.

  C.consequent phrase

  A. antecedent phrase                                      

    D.melodic phrase

  B. rhythmic phrase                                        

  30s
 • Q8

  Ang tawag sa mahinang pag – awit o pagtugtog.

  B. piano                       

  A. forte                       

  C.rhythm                   

   D. dynamics

  30s
 • Q9

  Ito ay tumutukoy sa paglakas atpaghina ng pag – awit o pagtugtog.

  C.timbre                    

  B. form                        

  A. dynamics                

   D. melody

  30s
 • Q10

  Ito ay nangangahulugang malakas napag – awit o pagtugtog.

     B. piano             

  A. forte                    

            C.rhythm                 

     D. dynamics

  30s
 • Q11

  Ang __________ ay may katangiangmagaspang, malambot, at makinis na disenyo

          

   D.tekstura

      A.value                       

   C. kulay                      

  B.intensity                

  30s
  A4EL-IIIa
 • Q12

  Ang tekstura ay______________________.

  A. katangiang bagay na nararamdaman          

  C. katangiang bagay na nahihipo lamang         

          

  B. katangiang kulay                                      

   D.katangiang bagay na nahihipo, nadarama at nakikita

  30s
  A4EL-IIIa
 • Q13

  Ang mga halimbawa ng mga etnikongmoti, maliban sa isa.

  A.banga                    

     B.aklat                        

  D. panyo

  C. damit                      

  30s
  A4EL-Ib
 • Q14

  Alinsa mga disenyo ang nag papakita ng Radyalna ayos?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  A4EL-Ib
 • Q15

  Ang mga ito ay disenyongginagamitanng luwad, maliban sa isa.

  C.paso                      

    D. kamiseta

  A. larawan                 

    B. palayok                   

  30s
  A4EL-Ib

Teachers give this quiz to your class