Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ang mobile art ay halimbawa ng _____________________.

  art paper

  paper bead

  3D Art

  decor shop

  30s
  A5EL-IVa
 • Q2

  Ito ay tumutukoy sa pagbibigat ng pangunang tulong sa isang taong napinsala ng sakuna o karamdaman.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  H5IS-IVa-34
 • Q3

  Ang pangunang lunas ay napakahalaga sapagkat nakapagpapanatili o nakakapagpapatagal ito ng buhay ng isang tao.

  true
  false
  True or False
  30s
  H5IS-IVa-34
 • Q4

  Hindi kailangang maging maingat sa sarili ang isang taong tagapagligtas o tagasagip ng buhay.

  false
  true
  True or False
  30s
  H5IS-IVa-34
 • Q5

  Ito ang antas ng dynamics na inaawit o tinutugtog ng mahina.

  decrescendo

  piano

  crescendo

  accelerando

  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q6

  Ano ang simbolo ng dahan-dahang paghina ng dynamics ng awitin o tugtugin?

  <

  >

  mp

  mf

  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q7

  Alin sa ibaba ang kahulugan ng simbolong ito f.

  piano

  forte

  crescendo

  mezzo forte

  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q8

  Ito ang antas ng dynamics na inaaawit o tinutugtog ng mahina.

  piano

  mezzo forte

  forte

  mezzo piano

  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q9

  Elemento ng musika na tumutukoy sa lakas o hina ng pagtugtog at pag-awit.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q10

  Kung ang piano (p) ay inaawit nang mahina, paano naman inaawit ang forte?

  malakas

  di-gaanong malakas

  mabagal

  mahina

  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q11

  Alin sa mga salita ang hindi nabibilang sa hanay ng mga dynamics?

  piano

  forte

  crescendo

  accelerando

  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q12

  Forte ang antas ng boses ng nanay na nagpapatulog ng sanggol.

  false
  true
  True or False
  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q13

  Ito ang antas ng dynamics na inaawit nang di-gaanong mahina.

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q14

  Ano ang simbolo ng dynamics na malakas?

  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
  MU5DY-IVa-b-2
 • Q15

  Ang mga salitang ginagamit sa pagtukoy ng dynamics ay salitang Italyano.

  true
  false
  True or False
  30s
  MU5DY-IVa-b-2

Teachers give this quiz to your class