placeholder image to represent content

Math 3_Q1_PeriodicTest

Quiz by CID Marikina

Grade 3
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 3
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

M3NS-Ia-1.3
M3NS-Ia-10.3
M3NS-Ia-9.3
M3NS -Ib -15.1
M3NS -Id -27.6
M3NS -Ic -16.3
M3NS -Id -22.2
M3NS -If -29.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Pinagsama-sama ni Ian ang mga “toothpicks” na kanyang nabilang at tinalian: 1 tali na 1000 toothpicks, 2 na tig 100 toothpicks, 3 na tig 10 toothpicks at 5 – toothpicks. Ilan lahat ang kabuuan nito?

  3 215

  2 135
  1 235
  5 321
  30s
  M3NS-Ia-1.3
  Edit
  Delete
 • Q2

  Sa bilang na 7 854, ano ang place value ng 7?

  libuhan
  sandaanan

  sampuan 

  isahan
  30s
  M3NS-Ia-10.3
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ipinababasa ni Gng. Cruz ang bilang sa kanyang mag-aaral “Apat na libo, pitong daan at siyam” at ito ay kanyang ipinasulat sa simbolo. Alin ang tamang simbolo nito?

  4 709
  4 790

  4 907

  4 970
  30s
  M3NS-Ia-9.3
  Edit
  Delete
 • Q4

  Bumili sa tindahan si Maria ng labimpitong piraso ng kendi na may kabuuang halaga ng ₱17. Ano ang pinakamaliit na perang papel ang maaari niyang ibayad sa kanyang nabili?

  ₱20
  ₱30

   ₱40

  ₱50
  30s
  M3NS-Ia-10.3
  Edit
  Delete
 • Q5

  Kung ang 2 875 ay niround off mo at naging 3000, ito ay niround off mo sa pinakamalapit __________.

  sampuan

  sandaanan
  libuhan
  isahan
  30s
  M3NS -Ib -15.1
  Edit
  Delete
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod na bilang ang dapat mauna kung aayusin ito mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit?

  2 999

  5 136

  7 671
  8 786
  30s
  M3NS -Id -27.6
  Edit
  Delete
 • Q7

  Anong ordinal na bilang sa 61st, 62nd, ___, 64th at 65th ang nawawala?

   63st

  63nd
  63rd
  63th
  30s
  M3NS -Ic -16.3
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ilan ang kakailanganin na ₱50.00 na perang papel upang makabuo ng halagang tatlong daan at limampu?

  siyam

  walo
  pito
  anim
  30s
  M3NS -Id -22.2
  Edit
  Delete
 • Q9

  Sa buong taon ay nag-ipon ang magkakaibigang sina Leny, Bong, Manny at Rasty. Ang kabuuan ng ipon ay ₱4,000. Magkano ang makukuha ng bawat isa kung ito ay kanilang paghahatian?

  ₱ 1 000
  ₱ 1 550

  ₱ 1 650

  ₱ 1 730
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Ang apat na ₱10.00 ay _____________ sa limang ₱5.00.

  mas malaki
  mas maliit

   kapareha

  kulang
  30s
  M3NS -Id -22.2
  Edit
  Delete
 • Q11

  Isaayos nang nakahanay ang mga addends at ibigay ang kabuoan ng bilang: 248 + 481 + 527 + 180 =?

  1 426

  1 436
  1 446
  1 416
  30s
  M3NS -Id -27.6
  Edit
  Delete
 • Q12

  Pagsamahin ang mga bilang na 23 + 15.

  38
  48

   58

  68
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang hindi paraan o method upang makapagsama-sama ang bilang na may 2-digit hanggang 3-digit na bilang na may multiples na sandaanan gamit ang isip.

  Counting On Method
  Count Backwards

  Pagsasama sama ng sampuan at sandaanan

  Wala sa mga nabanggit
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14

  Noong 2015 Census, ang batang may edad 0-9 sa Barangay Barangka ay may bilang na 3,049. Ang mga mamamayan naman na may edad 10-19 ay may bilang na higit ng 309 sa mga batang may edad 0-9. Ilan ang kabuuang bilang ng mga mamamayang may edad mula 0-19?

  4. Ilan ang bilang ng mga mamamayang may edad 10 – 19?

   3 309 

  3 349
  3 358
  3 049
  30s
  M3NS -If -29.3
  Edit
  Delete
 • Q15

  Ang mga bata ay gumamit ng mga blocks, flats, longs at squares para mas madali silang makapagbilang. Kung sila ay may hawak na 4 blocks, 5 flats, 3 longs at 2 squares, Ilan ang kabuoan nito?

  5 432

  5 542
  4 532
  4 523
  30s
  M3NS-Ia-1.3
  Edit
  Delete
 • Q16

  Alin sa mga sumusunod na bilang ang may digit 8 na nasa “place value” na sandaanan?

  9 875
  B. 9 785

  C. 9 758 

  D. 9 578
  30s
  M3NS-Ia-10.3
  Edit
  Delete
 • Q17

  Sa pagsasanay ng nanay sa kanyang anak sa pagbabasa at pagsusulat ng bilang sa simbolo, ang idinikta niyang bilang ay “Limang libo, at siyamnapu’t walo. Alin ang tamang sagot ng anak?

  5 980 

  5 908
  5 098
  5 089
  30s
  M3NS-Ia-9.3
  Edit
  Delete
 • Q18

  Kung ang 56 ay kailangang i-round off sa sampuan (nearest tens) Ano ang magiging sagot?

  50
  60

  70

  40
  30s
  M3NS -Ib -15.1
  Edit
  Delete
 • Q19

  I-round off ang 7 sa 7644 sa pinakamalapit na libuhan (nearest thousands).

  7 600 

  7 000
  8 000
  7 640
  30s
  M3NS -Ib -15.1
  Edit
  Delete
 • Q20

  Alin sa mga sumusunod na bilang ang pinakahuli mong aayusin mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit?

  1 875
  3 614
  1 008
  5 123
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class