placeholder image to represent content

Math 3_Q1_PeriodicTest

Quiz by CID Marikina

Grade 3
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 8 skills from
Grade 3
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

M3NS-Ia-1.3
M3NS-Ia-10.3
M3NS-Ia-9.3
M3NS -Ib -15.1
M3NS -Id -27.6
M3NS -Ic -16.3
M3NS -Id -22.2
M3NS -If -29.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
40 questions
Show answers
 • Q1

  Pinagsama-sama ni Ian ang mga “toothpicks” na kanyang nabilang at tinalian: 1 tali na 1000 toothpicks, 2 na tig 100 toothpicks, 3 na tig 10 toothpicks at 5 – toothpicks. Ilan lahat ang kabuuan nito?

  3 215

  2 135
  1 235
  5 321
  30s
  M3NS-Ia-1.3
 • Q2

  Sa bilang na 7 854, ano ang place value ng 7?

  libuhan
  sandaanan

  sampuan 

  isahan
  30s
  M3NS-Ia-10.3
 • Q3

  Ipinababasa ni Gng. Cruz ang bilang sa kanyang mag-aaral “Apat na libo, pitong daan at siyam” at ito ay kanyang ipinasulat sa simbolo. Alin ang tamang simbolo nito?

  4 709
  4 790

  4 907

  4 970
  30s
  M3NS-Ia-9.3
 • Q4

  Bumili sa tindahan si Maria ng labimpitong piraso ng kendi na may kabuuang halaga ng ₱17. Ano ang pinakamaliit na perang papel ang maaari niyang ibayad sa kanyang nabili?

  ₱20
  ₱30

   ₱40

  ₱50
  30s
  M3NS-Ia-10.3
 • Q5

  Kung ang 2 875 ay niround off mo at naging 3000, ito ay niround off mo sa pinakamalapit __________.

  sampuan

  sandaanan
  libuhan
  isahan
  30s
  M3NS -Ib -15.1
 • Q6

  Alin sa mga sumusunod na bilang ang dapat mauna kung aayusin ito mula sa pinakamalaki hanggang pinakamaliit?

  2 999

  5 136

  7 671
  8 786
  30s
  M3NS -Id -27.6
 • Q7

  Anong ordinal na bilang sa 61st, 62nd, ___, 64th at 65th ang nawawala?

   63st

  63nd
  63rd
  63th
  30s
  M3NS -Ic -16.3
 • Q8

  Ilan ang kakailanganin na ₱50.00 na perang papel upang makabuo ng halagang tatlong daan at limampu?

  siyam

  walo
  pito
  anim
  30s
  M3NS -Id -22.2
 • Q9

  Sa buong taon ay nag-ipon ang magkakaibigang sina Leny, Bong, Manny at Rasty. Ang kabuuan ng ipon ay ₱4,000. Magkano ang makukuha ng bawat isa kung ito ay kanilang paghahatian?

  ₱ 1 000
  ₱ 1 550

  ₱ 1 650

  ₱ 1 730
  30s
 • Q10

  Ang apat na ₱10.00 ay _____________ sa limang ₱5.00.

  mas malaki
  mas maliit

   kapareha

  kulang
  30s
  M3NS -Id -22.2
 • Q11

  Isaayos nang nakahanay ang mga addends at ibigay ang kabuoan ng bilang: 248 + 481 + 527 + 180 =?

  1 426

  1 436
  1 446
  1 416
  30s
  M3NS -Id -27.6
 • Q12

  Pagsamahin ang mga bilang na 23 + 15.

  38
  48

   58

  68
  30s
 • Q13

  Alin sa mga sumusunod ang hindi paraan o method upang makapagsama-sama ang bilang na may 2-digit hanggang 3-digit na bilang na may multiples na sandaanan gamit ang isip.

  Counting On Method
  Count Backwards

  Pagsasama sama ng sampuan at sandaanan

  Wala sa mga nabanggit
  30s
 • Q14

  Noong 2015 Census, ang batang may edad 0-9 sa Barangay Barangka ay may bilang na 3,049. Ang mga mamamayan naman na may edad 10-19 ay may bilang na higit ng 309 sa mga batang may edad 0-9. Ilan ang kabuuang bilang ng mga mamamayang may edad mula 0-19?

  4. Ilan ang bilang ng mga mamamayang may edad 10 – 19?

   3 309 

  3 349
  3 358
  3 049
  30s
  M3NS -If -29.3
 • Q15

  Ang mga bata ay gumamit ng mga blocks, flats, longs at squares para mas madali silang makapagbilang. Kung sila ay may hawak na 4 blocks, 5 flats, 3 longs at 2 squares, Ilan ang kabuoan nito?

  5 432

  5 542
  4 532
  4 523
  30s
  M3NS-Ia-1.3

Teachers give this quiz to your class