Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang sagot sa equation na39 + 20 – 18?

  41

  59

  31

  30s
 • Q2

  Si Kim aybumili ng 155 na dilaw na holen. Binigyan niya si Sam ng 20 puting holen. Ilang holen ang natira sa kanya?               

   

  134

  130

  135

  30s
 • Q3

  Alin ang repeated addition ng 3 x 5?

  3+3+3+3+3=15

  3+5=8 

  5+5+5=15   

  30s
 • Q4

  Ano ang wastong sagot sa 3 x 7?

  12

  21

  11

  30s
 • Q5

  Kungang bawat bata sa ikalawang baitang ay may ₱10   na

      baon. Magkano ang baon ng 4 na lalaki at 3 babae?

  70

  70

  50

  30s
 • Q6

  Ano ang nawawalang sagot sa multiplication table ng 5?

  Question Image

  25

   35

  30

  30s
 • Q7

  Kung ang 4 ay uulitin ng 3 beses, ang sagot ay__________.     

  16

  12

  14

  30s
 • Q8

  Ano ang multiplication equation ng ipinapakitang paglalarawan? 

   

  Question Image

  5 X 5 = 10

  A.2 X 5 = 10

  5 X 2 = 10           

  30s
 • Q9

  Ano ang sagot sa 9 x 0?

  1

  0

  9

  30s
 • Q10

  Anongproperty of multiplication ang ipinapakita ng    equatiion1 x 9 = 9?

  Commutative Property 

   Identity Property

  Zero Property

  30s
 • Q11

  Bawat isa sa 5 bata ay may 2 piso. Magkano lahat ang pera ng mga bata? 

  limang piso 

  sampung piso

  animna piso  

  30s
 • Q12

  Ayon saCommutative Property of Multiplication 6 x 2 =?

   6 x 2

  1 x 6       

  2 x 6   

  30s
 • Q13

  Si Mara ay nag-iipon ng ₱10 araw –araw mula sakaniyang baon. Magkano kaya ang kaniyang maiipon sa loob ng 6 na araw? 

   

  20

  80

  60

  30s
 • Q14

  Alin ang nagpapakita ng wastong equal jumps sa number line ng multiplication equation na1 x 6?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
 • Q15

  Alin ang tamang multiplication equation?

  2 x 7 = 15       

  4 x 4 = 12

  3 x 9 = 27  

  30s

Teachers give this quiz to your class