placeholder image to represent content

Mathematics 3 - Exit Assessment

Quiz by CID Marikina

Grade 3
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 13 skills from
Grade 3
Mathematics
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

M3NS-Ia-1.3
M3NS -If -29.3
M3NS -Ig -32.6
M3NS-IIf-47
M3NS-IIe-45.3
M3NS-IIi-55.1
M3NS-IIi-52.2
M3NS-IIIa-63
M3NS-IIIb-76.3
M3NS-IIIe-72.7
M3GE-IIIe-11
M3GE-IIIg-7.4
M3GE-IIIf-12.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Alin sa mga pangkat ng  number disc ang may kabuuang bilang na 2,132?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  M3NS-Ia-1.3
 • Q2

  Si Ruben ay nag-ipon ng kanyang baong pera upang makabili ng regalo para sa kanyang tatay. Mayroon siyang naipon na apat na Php 20, dalawang Php 50, at limang Php 100. Magkano lahat ang kabuuang halaga ng kanyang naipon?

  Php620.00  

  Php170.00    

   Php570.00   

  Php680.00
  30s
 • Q3

  Ibinili ni Ruben ang kanyang tatay ng bagong T-shirt na nagkakahalaga ng Php 320.00 at dalawang panyo na nagkakahalaga ng Php 100.00 ang bawat isa. Magkano lahat ang nagastos ni Ruben?

   Php 640.00

  Php 210.00

  Php 420.00   

  Php 520.00
  30s
  M3NS -If -29.3
 • Q4

  Mula sa naipon na pera ni Ruben, nagkasya ba ang kanyang pera pambili ng regalo para sa kanyang tatay? Magkano pa ang kanyang natirang pera?

  Opo nagkasya po ang kanyang pera pero wala na pong natira

  Opo, nagkasya po ang kanyang pera at may natira pa posiyang Php 120.00

  Hindi po, kulang po ang kanyang pera

  Opo, nagkasya po ang kanyang pera at may natira pa po siyang  Php 160.00
  30s
  M3NS -Ig -32.6
 • Q5

  Aling bilang ang dapat i-multiply sa 7 para makuha ang product na 42?

  7

  9

  8

  6

  30s
  M3NS-IIf-47
 • Q6
  Ang bawat kahon ay may 12 na lapis. Ilan lahat ang lapis ni Rita kung siya ay may apat na kahon ng lapis?

  48

  46

  16

  28

  30s
  M3NS-IIe-45.3
 • Q7
  Humigit kumulang ilang punla ng kamatis ang makukuha ng 9 na baranggay kung mayroon 587 na punla ang ipamimigay?

  40

  70

  50

  60

  30s
  M3NS-IIi-55.1
 • Q8

  Si Mang Roel ay nakapitas ng 120 na piraso ng dalandan. Paghahatian nilang 4 na magkakapatid ang nakuhang dalandan na may parehas na bilang. Aling mathematical sentence ang dapat gamitin upang masagot ang suliranin?

  120 – 4 = N

  120 + 4 = N

  120 ÷ 4 = N

  120 X 4 = N

  30s
  M3NS-IIi-52.2
 • Q9
  Alin sa mga sumusunod ang odd number?

  48

  46

  53

  50

  30s
  M3NS-IIIa-63
 • Q10
  Anong even number ang nasa pagitan ng 3 123 at 3 125?

  3 126     

  3 124

  3 130

  3 128 

  30s
  M3NS-IIIa-63
 • Q11
  Tingnan ang larawan sa ibaba. Paano ito isusulat sa salita?
  Question Image

  One and one- half 

  One and one- fifth

  One and one- third 

  One and one- fourth
  30s
  M3NS-IIIb-76.3
 • Q12

  Si nanay ay may pasalubong na cake. Hinati-hati niya ito sa tatlong bahagi. Alin ang fraction symbol ng kabuuan ng cake?

  \frac{2}{3}

  \frac{1}{3}

  \frac{3}{3}

  \frac{4}{3}

  30s
  M3NS-IIIb-76.3
 • Q13
  30s
  M3NS-IIIe-72.7
 • Q14
  Alin sa mga simbolo ang nagpapakita ng ray?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  M3GE-IIIe-11
 • Q15
  Kung iguguhit ang linyang simitri o line of symmetry sa larawan, alin sa mga sumusunod ang may tamang pagkaguhit?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  30s
  M3GE-IIIg-7.4

Teachers give this quiz to your class