placeholder image to represent content

MATHEMATICS 3 - Practice Exercises

Quiz by Rose-An Glydel Alvarez

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  1. Sa mga larawan sa ibaba, alin ang 100 bilang?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  300s
 • Q2

  2. Ano ang tamang place value ng 7 sa bilang na 27, 342?

  libuhan o thousands

  isahan o ones

  sampuan o tens

  sandaanan o hundreds

  300s
 • Q3

  3. Alin sa mga sumusunod ang value ng 8 sa bilang na 59, 835?

  80

  8 000

  800

  8

  300s
 • Q4

  4. Ano ang simbolong bilang ng anim na libo, limang daan at dalawampu?

  6 520

  6 250

  6 502

  6 205

  300s
 • Q5

  5. Alin sa mga sumusunod ng mga salitang bilang ang katumbas ng 8, 045?

  Walong libo, at apatnapu't lima

  Walong libo, isang daan at apatnapu't lima

  Walong libo, at limampu't lima

  Walong libo, isang daan at limampu't lima

  300s
 • Q6

  6. Ano ang sagot kapag ini-round off ang 34 673 sa pinakamataas na place value?

  40 000

  50 000

  60 000

  30 000

  300s
 • Q7

  7. Alin ang tamang simbolo upang maging wasto ang paghahambing sa bawat bilang: 8 450 ______ 8 540

  >

  <

  =

  300s
 • Q8

  8. Alin sa mga sumusunod na bilang ang nakaayos sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas?

  7,934       7,943       7,843

  5, 456      6, 648      7, 498

  6,712        6,513       6 512

  3, 512       3,612       3,423

  300s
 • Q9

  9. Pag-aralan ang larawan sa loob ng kahon. Kung ang saging ay 31st, ano naman ang nasa 34th?

  Question Image

  mangga

  bayabas

  mansanas

  orange

  300s
 • Q10

  10. Paano isinusulat sa simbolo ang anim na raan, tatlumpung piso at labinlimang sentimo?

  Php 603.15

  Php 300.15

  Php 630.15

  Php 330.15

  300s
 • Q11

  11. Alin ang tamang simbolo upang maging wasto ang paghahambing sa bawat halaga ng pera:  ₱6,250.00 ___ ₱60.25

  >

  =

  <

  300s
 • Q12

  12. Ano ang sum ng 2 248 at 960?

  5 408

  3 208

  2 108

  4 308

  300s
 • Q13

  13. Ano ang natantiyang kabuuan (estimated sum) ng 3 521 at 1 140

  3 000

  5 000

  6 000

  4 000

  300s
 • Q14

  14. Ano ang difference? 4 865 - 3 543 =

  1 322

  1 233

  1 230

  1 231

  300s
 • Q15

  15. Ano ang estimated difference ng 4 725 - 1 321?

  4 000

  3 000

  5 000

  6 000

  300s

Teachers give this quiz to your class