placeholder image to represent content

MAVO 4 Chapter 4 stone 4 Finding out how things work

Quiz by Stephen Parkes

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
17 questions
Show answers
 • Q1
  I wanted to find out how his card tricks work.
  Ik wilde uitzoeken hoe zijn kaarttrucs werken.

  Hoe kunje uitzoeken of iemand kleurenblind is?

  We gaanmijn klasgenoten interviewen over de manier waarop ze studeren.

  Ik vroegwat mensen hun observaties op te schrijven.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2
  Our aim was to learn why people see colours differently.
  Ons doel was om erachter te komen waarom mensen kleuren anders zien.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q3
  I’m curious about how these illusions are done.
  Ik benieuwd naar hoe deze illusies gedaan zijn.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q4
  How can you determine how people learn best?
  Hoe kun je vaststellen hoe mensen het best leren?
  30s
  Edit
  Delete
 • Q5
  How can you figure out if someone is colour blind?
  Hoe kun je uitzoeken of iemand kleurenblind is?
  30s
  Edit
  Delete
 • Q6
  The man told them to remember the number carefully.
  De man vertelde hun dat ze het nummer goed moesten onthouden.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7
  I instructed him to pay close attention to the images on the screen.
  Ik heb hem opgedragen goed op de afbeeldingen op het scherm te letten.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8
  He asked me to concentrate on the movement of the hands.
  Hij vroeg mij te concentreren op de beweging van de handen.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9
  We will question twenty people about the way they study.
  Wij gaan twintig mensen ondervragen over de manier waarop ze studeren.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10
  I’ve already asked a number of pupils about colour blindness.
  Ik heb een aantal leerlingen al bevraagd over kleurenblindheid.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q11
  We can interview my classmates about the way they study.
  We gaan mijn klasgenoten interviewen over de manier waarop ze studeren.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q12
  I asked some people to write down their observations.
  Ik vroeg wat mensen hun observaties op te schrijven.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q13
  We instructed the participants to fill in a questionnaire.
  We hebben de deelnemers opgedragen om een enquête in te vullen.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q14
  I asked them to arrange the colours in the correct order.
  Ik vroeg hun de kleuren in de juiste volgorde te zetten.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q15
  Lara claims she learns best while chewing gum.
  Lara beweert dat ze beter kan leren wanneer ze kauwgom kauwt.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q16
  She says she can concentrate better when listening to music.
  Zij zegt dat ze zich beter kan concentreren wanneer ze naar muziek luistert.
  30s
  Edit
  Delete
 • Q17
  Lara says she can only focus in the school library.
  Lara zegt dat ze zich alleen kan concentreren in de schoolbibliotheek.
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class