placeholder image to represent content

MECD 2022

Quiz by Victoria Stratan

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
11 questions
Show answers
 • Q1

  Criteriile de evaluare constituie:

  Rezultatele școlare individuale ale copilului.

  Criterii calitative de evaluare care descriu modul de manifestare a competenţelor elevului şi permit determinarea gradului de realizare a acestora, constituind indicatori operaţionali direct observabili.     

  Un document obligatoriu pentru toți elevii claselor primare din R.Moldova, în care se etalează performanțele individuale ale elevului în fiecare dintre clasele I-IV, în corespundere cu finalitățile curriculare.

  Sisteme de calităţi importante care se regăsesc în produsele învăţării; calitatea procesului şi produsului învăţării realizat de către elev.

  120s
 • Q2

  Baza metodologică a ECD este:

  Evaluarea pentru diagnosticare.

   Evaluarea pentru predare.

  Evaluarea pentru monitorizare.

  Evaluarea pentru învăţare.

  60s
 • Q3

  Funcţiile centrale aferente ECD sunt:

  Verificarea, decizia, reglarea, autoreglarea.

     Constatarea, diagnosticarea, prognozarea.

    Informarea, medierea, asigurarea feedback-ului.

  Verificarea, decizia, reglarea, autoreglarea, suport al învăţării.

  120s
 • Q4

  Dimensiunea cumulativă (decizională) vizează:

  Performanțele elevului la disciplinele școlare și permite atribuirea de calificative: Foarte bine, Bine, Suficient

  Revalorizarea corectării lucrărilor elevilor pe caiete, fișe,teste etc.

  Comportamentul performanțial al elevului și permite caracterizarea prin descriptori a nivelurilor de performanță: independent, ghidat de învățător, cu mai mult sprijin.

  Caracterul reflexiv al evaluării, care trebuie asigurat în contextul ghidării autoevaluării și evaluării reciproce.

  300s
 • Q5

   Criterii de succes:

  Prezintă pentru elevi criteriile de evaluare, fiind formulate în limbaj accesibil, folosind verbe, de obicei la persoana I singular; se anunță anticipat elevilor, trebuie explicate, pot fi stabilite/negociate cu elevii.

   Prezintă pentru elevi criteriile de evaluare, fiind formulate în limbaj accesibil, folosind verbe, de obicei la persoana I plural; se anunță anticipat elevilor, trebuie explicate, pot fi stabilite/negociate cu elevii; sunt prevăzute pentru a fi memorate de către elevi. 

  Prezintă pentru elevi criteriile de evaluare, fiind formulate în limbaj accesibil, folosind verbe, de obicei la persoana II singular; se anunță anticipat elevilor, trebuie explicate și stabilite/negociate cu elevii și părinții.

    

  Prezintă pentru elevi criteriile de evaluare, fiind formulate în limbaj accesibil, folosind verbe, de obicei la persoana I singular; se anunță anticipat elevilor, nu se recomandă să fie explicate și stabilite/negociate cu elevii.

  300s
 • Q6

  Acest tip de evaluare se proiectează la nivel de lungă și de scurtă durată; se raportează la câteva dintre unitățile de competențe stipulate pentru parcursul de învățare; este instrumentală, elevii fiind conştienţi de demersurile evaluative întreprinse; creează elevilor condiţii de autoevaluare şi autoreglare a învăţării; prevede apreciere în baza descriptorilor generali pentru învățământul primar, cu utilizarea cuvintelor încurajatoare; rezultatele elevilor se înregistrează în catalog.

  Evaluarea formativă interactivă.

  Evaluarea sumativă.

  Evaluarea formativă în etape.

  Evaluarea formativă punctuală. 

  300s
 • Q7

  Cadrele didactice:

  Au dreptul să creeze și să utilizeze instrumente personalizate pentru monitorizarea performanțelor elevilor (diagrame, grile, tabele etc.) cu acordul părinților .

  Au dreptul să  creeze și să utilizeze instrumente personalizate pentru monitorizarea performanțelor elevilor (diagrame, grile, tabele etc.).

  Nu au dreptul să creeze și să utilizeze instrumente personalizate pentru monitorizarea performanțelor elevilor (diagrame, grile, tabele etc.).

  Au dreptul să creeze și să utilizeze instrumente personalizate pentru monitorizarea performanțelor elevilor (diagrame, grile, tabele etc.), doar cu acordul ministerului de resort.

  300s
 • Q8

  În Tabelul performanțelor școlare dirigintele și specialiștii completează rubrica Descrierea rezultatelor elevului la disciplinele școlare, indicând:

  Cu litere A, B și C.

  Cu nivelele de performanță Inferior, Mediu, Superior.

  Litere mici de mână:

  mm – „de cele mai multe ori”; 

  d – „deseori”;

  u – „uneori”.

  Calificativul anual ( FB, B, S) sau descriptorul anual (i, g, s).

  120s
 • Q9

   La finele anului școlar Tabelul de performanță completat este semnat de:

   Șefa comisiei metodice învățământ primar și diriginte.

  Diriginte, părinte, directorul instituției și vecini.

  Diriginte, părinte, directorul instituției.

  Diriginte, părinte.

  120s
 • Q10

  Cum pocedăm în cazul în care elevul a absentat la evaluarea sumativă?

  La acea dată, în catalog nu se înregistrează absența elevlui. Cadrul didactic decide necesitatea perioadei de recuperare și realizează evaluarea elevului la o altă data. La data respectivă se înregistrează calificativul/descriptorul obținut, iar în rubrica „Observații” se scrie majuscula de tipar„R” – recuperare.

  La acea dată, în catalog nu se înregistrează absența elevlui. Cadrul didactic și administrația instituției de învățământ decide necesitatea perioadei de recuperare și realizează evaluarea elevului la o altă data. La data respectivă se înregistrează calificativul/ descriptorul obținut, iar în rubrica „Observații” se scrie majuscula de tipar „R” – recuperare.

  La acea dată, în catalog se înregistrează absența elevlui. Cadrul didactic decide necesitatea perioadei de recuperare și realizează evaluarea elevului la o altă data. La data respectivă se înregistrează calificativul/descriptorul obținut, iar în rubrica „Observații” se scrie majuscula de tipar„R” – recuperare.

  300s
 • Q11

  Acest tip de evaluare se proiectează la nivel de lungă și de scurtă durată; succedată de activități diferențiate de postevaluare, asigurându-se condiții pentru reflecție; este instrumentală, elevii fiind conştienţi de demersurile evaluative întreprinse ; prevede apreciere în baza grilei procentuale și utilizarea cuvintelor încurajatoare; rezultatele elevilor se înregistrează în catalog.

   Evaluarea formativă în etape.

  Evaluarea sumativă.

  Evaluarea formativă interactivă.

   Evaluarea formativă punctuală.

  120s

Teachers give this quiz to your class