placeholder image to represent content

MGA HAKBANG TUNGO SA PAGKAKAPANTAY-PANTAY

Quiz by ROSALYN DE GUZMAN

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ang karapatang pantao ay sumasaklaw sa lahat ng tao, ano man ang kanilang kasarian, edad, nasyonalidad, relihiyon o estado sa buhay.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q2

  May limang pundasyong mahalaga upang makatugon sa mga paglabag ng karapatang pantao.

  false
  true
  True or False
  15s
 • Q3

  Hindi maaaring gumawa ng pagkilos ang isang pangkat kung hindi nila alam o napag-iisipan ang mga dahilan at epekto ng paglabag sa mga karapatan.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q4

  Upang mapangalagaan ang mga karapatang pantao, mahalagang mabigyan ng edukasyon ang lahat ng tao tungkol sa kanilang mga karapatan.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q5

  Ang bawat karapatan ay may kaakibat na responsibilidad o obligasyon upang maibigay ng tama ang respeto, kilos at gawa para sa kapwa.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q6

  Kung nalabag ang iyong karapatang pantao, manatili na lamang tahimik para walang gulo.

  false
  true
  True or False
  15s
 • Q7

  Pangalagaan ang Karapatan ng iba tulad ng pangangalaga mo sa iyong karapatan.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q8

  Upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay, nararapat na unawain natin at irespeto ang ating pagkakaiba-iba.

  true
  false
  True or False
  15s
 • Q9

  Ang pagbuo ng public assistance programs ay hindi mahalagang paraan sa paglutas ng karapatang pantao.

  false
  true
  True or False
  15s
 • Q10

  Magsawalang kibo pag may nasaksihang pang-aabuso o karahasan.

  false
  true
  True or False
  15s

Teachers give this quiz to your class