Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ipagpalagay na ikaw ay nakabili ng isang Double dead na karne ng manok, anong karapatan ng isang mamimili ang dapat ipaglaban dito?

  multiplem://Karapatan sa Kaligtasan:Karapatang Dinggin:Karapatang bayaran ang anumang kapinsalaan

  Karapatan sa isang Malinis na Kapaligiran

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q2

  Ang tungkuling maging listo at mausisa tungkol sa kung ano ang gamit, halaga, at kalidad ng mga paninda at paglilingkod na ating ginagamit.

  Kamalayan sa Kapaligiran

  Pagkilos

  Mapanuring Kamalayan

  Pagkakaisa

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q3

  Ito ang tungkuling mabatid ang kahihinatnan ng ating kapaligiran bunga ng hindi wastong pagkonsumo.

  Kamalayan sa Kapaligiran

  Pagkakaisa

  Pagkilos

  Pagmamalasakit na Panlipunan

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q4

  Ang Republic Act 7394 (Consumer Act of the Philippines) ay kalipunan ng mga patakarang nagbibigay proteksiyon at nangangalaga sa interes ng mga mamimili o konsyumer.

  Mali

  Tama

  60s
  AP9MKE-Ih-16
 • Q5

  Itugma ang mga Pamantayan sa pamimili sa mga angkop na larawan na nasa kanan.

  sorting://Mapanuri|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/b8bc97c0713432fcae8bf23033abc8df3acc6121.PNG: May Alternatibo|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/4f2212e8324772c02d86612d2d8bb722c6085a8b.PNG: Hindi Nagpapadaya|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/010813ed9f165be3e74da235d36ceae4a8b058d0.PNG: Sumusunod sa Budget|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/8352c531e08eb8f5f77ca596e6ef41431500505e.PNG: Makatwiran|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/a5e6c80f4207d434532c39af62c506741bbf3579.PNG: Hindi Nagpapanic-buying|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/85745c14c897519b8ed484e7eff97446b814005c.PNG: Hindi Nagpapadala sa Anunsiyo|#70c2e9d4-7164-4389-ae26-4ad65a9dc929/question/2088c5dedb7819c76f6869cdd316ae17b211d653.PNG

  300s
  AP9MKE-Ih-16

Teachers give this quiz to your class