Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

   Ako ang katulong ng doktor sa pag-aalaga sa maysakit. Sino ako?

  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q2

   Ako ang umaapula ng apoy kapag may sunog. Sino ako ?

  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q3

  Ako ang nag-aalaga sa mga pananim sa bukid, sino ako?

  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q4

  Anu-ano ang aking mga kagamitan?

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q5

   Anu-ano ang aking mga kagamitan?

  Question Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q6

  Sa anong letra o tunog nagsisimula ang bagay na nasa larawan?

  Question Image

  Bb

  Tt

  Ll

  Mm

  60s
 • Q7

  Piliin sa ibaba ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita. ( _ _ bi )

  Question Image

  lu

  lo

  la

  le

  60s
 • Q8

  Alin sa mga laraan ang nagsisimula sa letrang Pp?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q9

  Alin sa mga laraan ang nagsisimula sa letrang Pp?

  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  60s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang maliit na letrang P??

  y

  j

  l

  p

  60s

Teachers give this quiz to your class