placeholder image to represent content

Mga Programa ng Pamahalaan

Quiz by Marikar Tomas

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Maraming mga kabataan ang nagnanais na makapag-aral at makatapos lalo na sa mga lalawigan. Ano ang magandang suhestiyon sa pamahalaan ukol sa kanilang pag-aaral?

  Hikayatin ang mga kabataan na mag-aral dahil maraming paaralan ang itatayo sa mga lalawigan.

  Huwag  suportahan ang mga paaralan sa bawa’t lalawigan.

  Huwag bigyan ng pagkakataon ang mga out-of-school youth.

  Sabihin sa kanila na magkakaroon ng mga computer access ang mga paaralan kahit hindi nila ito mabibigay.

  30s
 • Q2

  Si Mang Jun ay isang security guard at may edad na, ngunit nais niyang makatapos ng pag-aaral. Ano ang isinasaad ng kalagayan?

  Kailangan makatapos ng pag-aaral si Mang Jun upang umangat siya sa kanyang hanapbuhay.

  Huli na ang lahat sa pag-aaral.

  Maaring mag-aral ang sinoman at anoman ang hanapbuhay at katayuan sa buhay.

  Ang edukasyon ay hindi para sa lahat.

  30s
 • Q3

  Si Lulu ay 13 taong gulang at may karamdaman sa puso. Hikahos sila sa buhay at sapat lamang ang kita ng kanyang ama’t ina. Ano ang dapat na matamo ni Lourdes sa kanyang kalagayan?

  Mag-ipon para matugunan ang pangangailangan ni Lulu.

  Sumangguni sa mga pampublikong ospital at ipaalam ang kalagayan kahit hindi siya dito maasikaso.

  Huwag na muna magpagamot.

  Lumapit sa kinauukulan at humingi ng tulong at may mga libreng pagamutan/ospital na kayang matugunan ang pangangailangan.

  30s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang maaring pasukan ni Elmer sa Senior HighSchool pagkatapos niya ng Junior High School kung saan maari na siyang maghanapbuhay pagkatapos.

  Technical -Vocational

  Accountancy, Business and Management (ABM strand)

  Science, technology Engineering and Mathematics (STEM)

  General Academic Strand (GAS)

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang dapat matamasa ng mga ina ng tahanan sa pagpapanatili ng kanilang kalusugan?

  Healthy Lifestyle Program

  Food Fortification Program

  Botika ng Barangay

  Family Planning, Breast feeding Program at Safe Motherhood and Women’s Health.

  30s
 • Q6

  Ang mga sanggol na bagong panganak ay may mga programang pangkalusugan din na dapat matamasa, alin sa mga ito ang nararapat?

  Garantisadong Pambata

  Child Health

  Newborn Screening

  Pneumonia and Other Acute Respiratory Infections

  30s
 • Q7

  Lahat ng pahayag ay tumutugon sa programa ng edukasyon, alin ang may layunin ng hikayatin ang publiko na tumulong.

  Government Assistance to Students and Teachers in Private Education ( GASTPE )

  Adopt-A-School Program

  Basic Education Program

  Go! Education   

  30s
 • Q8

  Ito ang boluntaryong paggawa ng mga guro at magulang kabilang ang mga pansibikong samahan, mangangalakal sa pagkukumpuni at paglilinis ng mga pampublikong paaralan.

  Education For All

  Adopt-A -School

  Basic Learning Needs

  Brigada Eskwela

  30s
 • Q9

  Ang mga sumusunod ay mga programa ng Kagawaran ng Kalusugan para sa mga sanggol maliban sa isa.

  FOURmula One

  Garantisadong Pambata

  Measles Elimination Campaign

  Newborn Screening

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod na programa ng Kagawaran ng Kalusugan ang may kaugnayan sa paglilinis ng kapaligiran upang makaiwas sa sakit?

  Dengue Control Program

  Healthy Lifestyle Program

   Adolescent and Youth Health and Development Program

  Emerging Disease Control Program

  30s
 • Q11

  Si Matt ay Punong-Lungsod ng kanilang bayan. Nakita niya ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral sa kanyang nasasakupan, paano niya matutugunan ang pangangailangan?

  Imungkahi na mag-aral sa ibang lugar ang mga mag-aaral.

  Magpatayo ng sapat na bilang ng paaralan na tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral.

  Gamitin ang ibang pampublikong gusali bilang paaralan.

  Kumuha ng mga guro na siyang magtuturo at mangangasiwa sa mga paaralan.

  30s
 • Q12

  Marami ang nananatili pa sa labas kahit malalim na ang gabi, ano ang dapat na ipatupad ng may kapangyarihan upang mabawasan ang maraming tao sa lansangan pagsapit ng hatinggabi.

  Mag-anunsiyo ukol sa ipinatutupad na kautusan.

  Magsagawa ng pag-ikot sa mga lansangan ang mga may kapangyarihan.

  Hulihin ang lumalabas pagsapit ng hatinggabi.

  Ipatupad ang curfew hour.

  30s
 • Q13

  Ang mga sumusunod ay mga programa ng pamahalaan, alin ang programa ng pamahalaan sa kasalukuyan ukol sa imprastaktura?

  OPLAN Sita

  Asset Privatization

  Build, Build, Build Program

  4Ps

  30s
 • Q14

  Alin sa mga programa ng pamahalaan ang nakatutulong sa mga magsasaka?

  Pagbibigay ng mga seminar para sa pagpapalago ng ani.

  Pagpapagawa ng irigasyon.

  Pagbibigay ng puhunan sa pagtatanim ng palay.

  lahat ng nabanggit

  30s
 • Q15

  Ang mga sumusunod ay programa ng ekonomiya, maliban sa isa.

  Trade liberalization

  Pagsasanay ng mga pulis at sundalo

  Pagtulong sa mga manggagawang Pilipino

  Pagsubaybay sa presyo ng mga bilihin

  30s

Teachers give this quiz to your class