Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
7 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin kung alin sa mga sumusunod na larawan ang ambag ng Kabihasnang Tsina at ambag ng Kabihasnang Egypt.

  sorting://China|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/baefaa4c735d16d5046cce74f027d870e52bc164.jpeg,#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/26aa6a9a723789a3de9a9f794032feeef91c4cf3.jpg:Egypt|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/1617996f99d6ba8700186ee860016bba2a98a150.jpg,#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/41a27302efddc12c066b5334867aba25e9912f40.jpg

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q2

  Iugnay ang ambag sa tamang pinuno ng kabihasnang Mesopotamia

  linking://Hammurabi|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/4c7a1dcbede3e9ad46f46ba375b5b3d89b7c30ec.jpg:Nebuchadnezzar|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/a3542eb7931847bc0e71207eb023336c99ef1226.jpg:Ashurbanippal|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/b53c1ec3e115fa360760dbb75d7f6c7e2aa79bf6.jpg

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q3

  Ayusin ng tamang pagkasunod-sunod ang mga unang dinastiyang nabuo sa Tsina bago pa ang mga dinastiyang Sung, Yuan, Ming, at Manchu.

  ordering://Shang|1:Chou|2:Chin|3:Han|4:Tang|5

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q4

  Anong kabihasnan makikita ang lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro na may  maayos na daan na pantay-pantay sa bawat isa o may Grid Pattern?

  freetext://Indus

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q5

  videoq:yeQ-6eyMQ_o: 6:30 // Ano ang naging susi o key upang mabasa ang sinaunang  sistema ng pagsulat ng mga Egyptian na Hieroglyphics?

  Behistun Rock

  Cuneiform

  Pyramids

  Rosetta Stone

  30s
  AP8HSK-Ij-10
 • Q6

  Ang mga pinaniniwalaang posibleng paglaho ng kabihasnang Indus/

  multiplem://pagbabago ng klima|5:pag atake ng mga Aryans|4: nagkaroon ng kakulangan sa pagkain|3

  30s
  AP8HSK-Ig-6
 • Q7

  Saang Dinastiya ang mga sumusunod na ambag?

  Question Image

  sorting://Chou|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/question/c8657047a48ad17fc0b143597726b632cfe7dbfb.jpg,#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/quiz/03e5fd9c6252ad28ca477a641c88f561343b2a8c.jpg:Chin|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/quiz/7a9ea3b494672fd17011ccb39e8ce7f9a7534635.jpg,#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/quiz/12b35dede5ea8a96fd4d540eb9b443ddeb7b86e5.jpg:Han|#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/quiz/8e551c9705ed713c04a7ef07609d2e602c3938c3.jpg,#2cf807c6-dff1-4dc3-af17-c557325a7655/quiz/9c080cc109a74e782d9dd243f8065ecfb33f2a62.jpg

  30s
  AP8HSK-Ij-10

Teachers give this quiz to your class