placeholder image to represent content

MGA SULIRANIN AT HAMON SA ILALIM NG BATAS MILITAR

Quiz by Jamaica Galindon

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa mga  sumusunod na pangyayari ang HINDI naging dahilan  ng pagdeklara ni Ferdinand Marcos ng Batas Militar sa bansa?

  Paghagis ng granada sa isang pagtitipon ng Partido Liberal.

  Pagsilang ng mga makakaliwang pangkat tulad ng NPA at CPP.

  Pagkakaroon ng madugong rally ng mga mag-aaral sa Mendiola.

  Paglala ng problema sa droga.

  30s
 • Q2

  Ano ang Batas Militar?

  Ito ay isang marahas na hakbang na maaaring gawin ng isang gobyerno upang pigilan ang panganib tulad ng panghihimagsik, rebelyon, paglusob at karahasan.

  Ito ay isang uri ng pamamahala ng gobyerno na kung saan ang mga mamamayan ang masusunod.

  Ito ay isang mabuting paraan ng pamamahala ng gobyerno

  Ito ay isang demokratikong paraan ng pamamahala ng isang gobyerno

  20s
 • Q3

  Kailan idineklara ni Marcos sa isang television broadcasts na ang buong Pilipinas ay nasa ilalim ng Batas Militar?

  Setyembre 21, 1972

  Setyembre 20, 1972

  Setyembre 23, 1972

  Setyembre 22, 1972

  20s
 • Q4

  Anong pribilehiyo ang nangangalaga sa mamamayan upang hindi makulong nang hindi dumaraan sa tamang proseso ng paglilitis?

  Referendum

  Saligang Batas

  Plebisito

  Writ of Habeas Corpus

  20s
 • Q5

  Alin sa mga ito ang ipinagbabawal sa ilalim ng Batas Militar?

  Pagkontrol ng pamahalaan sa mga pahayagan, radyo at telebisyon

  Paglahok sa mga programang inilunsad ni Marcos.

  Pagsang-ayon sa mga patakarang ipinatutupad ni Marcos.

  Pagbuo ng isang organisasyon o samahan gaya ng rali, demonstrasyon, at welga.

  30s

Teachers give this quiz to your class