placeholder image to represent content

Mga Uri ng Panghalip

Quiz by Leah D. Iradel

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1
  Si Haring Solomon ay hinirang na Haring David na maging hari ng Israel. _______ ay binusog ng ama ng mga pangaral.
  Ikaw
  Ako
  Siya
  10s
 • Q2
  2. _______ ang humirang kay Haring Solomon bilang bagong hari ng Israel?
  Kanino
  Ano
  Sino
  10s
 • Q3
  3. "Hawakan ninyo ang sanggol. _______ ay hahatiin natin sa dalawa para ibigay sa dalawang ina." ang utos ni Haring Solomon.
  Iyan
  Iyon
  Ito
  10s
 • Q4
  4. "Kung _______ ang tunay na ina ng sanggol, tiyak na siya ay magpaparaya upang hindi masaktan ang sanggol." ang paliwanag ni Haring Solomon.
  nino man
  kanino man
  sino man
  10s
 • Q5
  5. "Solomon, pahalagahan ______ ang Maykapal at paglingkuran.Magpakatatag ka at huwag magpabaya." ang sabi ni Haring David.
  ninyo
  ko
  mo
  10s
 • Q6
  6. _________ ang naging hatol o desisyon ni Haring Solomon sa nag-aagawang mga ina ng sanggol?
  Ano
  Alin
  Ilan
  10s
 • Q7
  7. "Nakatira po kami sa iisang bahay na malayo rito. Nadaganan po niya ang kanyang sanggol at ________ ay namatay." ang sumbong ng isang ina.
  iyon
  iyan
  ito
  10s
 • Q8
  8. "Malalaman natin kung ________ kamahal ng isang ina ang kanyang ina kung magpaparaya siya huwag lang masaktan ang anak."
  magkano man
  gaano man
  ilan man
  10s
 • Q9
  9. "Kawal, kumuha _______ ng isang tabak. Hatiin mo ang batang buhay sa dalawa." ang utos ng hari.
  ikaw
  kayo
  ka
  10s
 • Q10
  10. _______ ibibigay ang hinating katawan ng sanggol?
  Alin
  Sino
  Kanino
  10s
 • Q11
  11. "Ito ang iyong kaharian. _______ ka mamamahala nang tapat at makatarungan."
  Doon
  Dito
  Diyan
  10s
 • Q12
  12. Napabando sa buong Israel ang hatol na iginawad ni Haring Solomon. Ang _______ ay natuwa sa kanyang naging hatol.
  isa
  lahat
  iba
  10s

Teachers give this quiz to your class