placeholder image to represent content

minor - week 2

Quiz by Louis Zuurhout

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Wiens marketing planning proces wordt gebruikt als kapstok voor de colleges?
  d) Hoe moet ik dat weten?
  b) Michael Porter
  a) Philip Kotler
  c) Gary Hammel
  30s
 • Q2
  Welke van de onderstaande stappen van het marketing planning proces van Kotler vindt als tweede plaats?
  Het begrijpen van de markt en klanten behoeften
  Het ontwikkelen van een geïntegreerd marketing programma
  Het bouwen aan relaties en klant tevredenheid
  Het ontwikkelen van een klant gedreven strategie
  45s
 • Q3
  Welke van onderstaande modellen wordt niet gebruikt voor strategie ontwikkeling.
  Marketing planning proces
  Ansoff matrix
  Allen andere antwoorden zijn onjuist
  SWOT
  30s
 • Q4
  Welke van onderstaande behoort niet tot de generieke strategieën volgens M. Porter?
  Kostenleiderschap (cost leadership)
  Differentiatie (differentiation)
  Klant intimiteit (customer intimacy)
  Focus (focus)
  45s
 • Q5
  Welke van onderstaande is geen onderdeel van een externe analyse?
  Opportunities & threats
  DESTEP
  5 krachten model
  Strengths & weaknesses
  30s
 • Q6
  Aandacht is volgens TMI Aandacht het reserveren van tijd voor informatie die…
  wij aantrekkelijk, interessant, relevant of belangrijk vinden
  wij specifiek, acceptabel, realistisch of meetbaar vinden.
  in het referentiekader past van de groep waartoe iemand zich aangesproken voelt.
  wij actueel, aansprekend of spannend vinden.
  45s
 • Q7
  Waarom moet informatie afwijkend, opvallend en (enigszins) schokkend zijn?
  Afwijkende, opvallende en (enigszins) schokkende informatie activeert meer neutronen in ons brein. Hierdoor wordt het makkelijker opgeslagen en is de kans dat het verloren gaat kleiner.
  Het reptielenbrein filtreert op afwijkende, opvallende en (enigszins) schokkende informatie. Dit wekt onze aandacht.
  Het zoogdieren brein wilt leren en zoekt daarom uitdagingen.
  45s
 • Q8
  Welke functies zitten in het limbisch systeem, ook wel het zoogdierenbrein genoemd?
  functies als lange termijn geheugen en de verwerking van visuele informatie
  functies als bewust verwerken van informatie en stelt ons in staat om rationeel te redeneren
  functies als emoties, sociaal gedrag & lichaamstaal
  45s
 • Q9
  Geef de definitie volgens TMI Aandacht van ‘een aantrekkelijke titel van een kranten artikel’.
  Beschrijvend en aanzienlijk afwijken van eigen denkbeelden. Het reptielenbrein filtreert op afwijkingen ten opzichte van ons sociale referentiekader
  Beschrijvend, een groter lettertype en opvallende kleur. Het reptielenbrein filtreert met name op afwijkende vorm en kleur
  Beschrijvend, afwijkend, opvallend en schokkend. Het reptielenbrein filtreert op afwijkende, opvallende en (enigszins) schokkende informatie
  45s
 • Q10
  Wat is een mogelijk doel van marktonderzoek?
  Het afstemmen van de marketing mix op de marketing strategie
  Alle antwoorden zijn juist
  Het verbeteren van (klanten) relaties en tevredenheid
  Het kwalitatief en kwantitatief begrijpen van markten en klanten
  45s

Teachers give this quiz to your class