placeholder image to represent content

MISYONLBISYON

Quiz by grace imperial

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
14 questions
Show answers
 • Q1
  Isang nangunguna, inklusibo at pinipiling Pamantasan, na nangunguna na ________________ ang tao
  tanyag
  napaunlad
  malinang
  minimithi
  30s
 • Q2
  Sa pamamagitan ng pagpapaunlad sa indibidwal na makamit ang _____________________ na antas ng edukasyon
  pinapaunlad
  pinagsikapan
  pnakamahirap
  pinakamataas
  30s
 • Q3
  na may ________________ sa kagandahang-asal at may takot sa Diyos.
  paglingkod
  paghubog
  pag-unlad
  pagsusumikap
  30s
 • Q4
  Ang Pamanatasan ng Our Lady of Fatima , kabilang ang Fatima Medical Science Foundation, inc, ay ________________ na mapabuti ang tao
  masigasig
  masipag
  masikap
  matiyaga
  30s
 • Q5
  mapaunlad ang tao bilang ganap na tao, sa pamamagitan ng pangkalahatang paghubog sa mga ________________________,
  kawani
  indibidwal
  mag-aaral
  guro
  30s
 • Q6
  na mapuspos nang kaalaman, __________________ at kagandahang-asal.
  kasanayan
  kapayapaan
  pangkalahatan
  katiwasayan
  30s
 • Q7
  ______________________ to do the Best
  Aspires
  Ambiance
  Achieves
  Alike
  30s
 • Q8
  Ito ay ang sistema ng arbitrayong simbolo ng patunog na ginagamit sa komunikasyon ng mga tao.
  wika
  bareysyon
  barayti
  bilingwal
  30s
 • Q9
  Ito ay ang varayti ng wika batay sa lugar.
  ekolek
  sosyolek
  register
  dayalek
  30s
 • Q10
  Ang paghaplos, pagtapik, pagdampot ay halimbawa ng_________.
  iconics
  haptics
  oculesics
  chronemics
  30s
 • Q11
  Ang pinakamahalagang elemento ng komunikasyon ay________
  kalahok
  layunin
  tugon
  tsanel
  30s
 • Q12
  sa komunikasyon, ang mikropono ay halimbawa ng _____________.
  layunin
  pidbak
  tagatanggap
  tsanel
  30s
 • Q13
  Ang panonood ng telebisyon ay isang ur ng_________
  komunikasyon
  drama
  sining
  tsanel
  30s
 • Q14
  Ang pagsasalita sa maraming tao gaya nang kay Pang. Aquino ay isang ______________.
  may masabi lang
  drama
  talumpati
  monologo
  30s

Teachers give this quiz to your class