placeholder image to represent content

Modyul 1: Isip At Loob: Ang Nagpapabukod Tangi sa Tao

Quiz by Carlo Caparas

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang pangunahing gamit ng isip?

  magbulay-bulay

  umunawa

  mag-isip

  magnilay

  60s
 • Q2

  Ang tunguhin ng isip ay:

  hanapin ang katotohanan

  gumawa ng kabutihan

  kumilos

  umunawa

  60s
 • Q3

  Ang lahat ay pagkakatulad ng tao,hayop,at halaman, maliban  sa:

  lahat ay nilalang ng Diyos

  lahat ay pantay-pantay mag-isip

  lahat ay may magulang

  lahat sila may buhay

  60s
 • Q4

  Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng paglalapat ng kilos-  loob?

  pagbibigay ng tulong sa nangangailangan

  magtimbang sa esensiya ng mga bagay

  pag-unawa sa ugali ng kapwa

  paghahanap ng solusyon sa problema

  60s
 • Q5

  Ang lahat ay pagkakaiba ng tao,hayop, at halaman maliban sa:

  mahahalagang bagay na naibibigay sa mundo

  bilang ng populasyon

  paraan ng pagdami

  pagkakaroon ng buhay

  60s
 • Q6

  Ang  gamit ng isip ay

  scrambled://umunawa

  120s
 • Q7

  Ang tunguhin ng isip ay:

  scrambled://katotohanan

  120s
 • Q8

  Ang tunguhin ng kilos – loob  ay:

  scrambled://kabutihan

  120s
 • Q9

  Ang gamit ng loob ay:

  scrambled://gumawa

  120s
 • Q10

  Ang isip at loob ay hindi perpekto kaya kailangang ito ay ________, paunlarin, at gawing ganap.

  scrambled://sanayin

  120s

Teachers give this quiz to your class