placeholder image to represent content

Modyul 11: Pagbibigay ng angkop na pamagat sa binasang teksto

Quiz by Mary Rose Lozada

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Kilala tayong mga Pilipino sa buong mundo sa pagtataglay ng mga mabubuting katangian. Isa sa mga katangiang maipagmamalaki natin ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Mahusay tayong magpatuloy ng bisita at mag-asikaso sa kanila. Tayong mga Filipino ay matatag sa ano mang pagsubok na hinaharap. Taglay rin natin ang pagkakaisa, pagtutulungan, at pagmamahalan. Ano ang angkop na pamagat sa binasang teksto?

  Ang Susi sa Tagumpay

  Magagandang Tanawin sa Pilipinas

  Mga Katangian ng mga Pilipino

  Pagmamahal sa Bansa

  45s
 • Q2

  Ang niyog (coconut) ay mahalagang produkto ng Pilipinas. Natatangi sa lahat ng puno ang niyog sapagkat bawat bahagi nito ay mahalaga. Bukod sa pagbibenta ng kopra, buko at niyog sa pagluluto, marami pa itong gamit. Ang niyog ay sangkap rin sa paggawa ng sabon, shampoo, at iba pa. Ano ang angkop na pamagat sa binasang teksto?

  Pagbebenta ng Kopra, Buko at Niyog

  Ang Kahalagahan at Gamit ng Niyog

  Pagtatanim ng Niyog

  Ang Paggawa ng Sabon at Shampoo

  45s
 • Q3

  Gustong-gustong makinig ni Linda sa mga kuwento ng kanyang Lola Basya. Walang araw na dumaan na hindi ito nagpapakwento sa kanyang lola. Kapag kasama niya ang kanyang mga kaibigan mga kwentong kababalaghan ang madalas nilang pakinggan. Ano ang angkop na pamagat sa binasang teksto?

  Ang Masayahing si Linda

  Ang mga Kwento ni Lola Basya

  Si Linda at si Lola Basya

  Si Linda

  45s
 • Q4

  Malinis at maituturing na kahanga-hanga ang aming pamayanan. Kayraming turista ang nagaganyak na pasyalan ang aming lugar. Tanyag ang mga bundok, ilog, at iba pang tanawin. Marami rin kaming mga kababayang may kani-kaniyang talino sa iba’t ibang larangan — sa sining, sa edukasyon, at sa palakasan. Ano ang angkop na pamagat sa binasang teksto?

  Ang Aming Pamayanan

  Turista sa Pamayanan

  Malinis na Pamayanan

  Mga Gawain sa Pamayanan

  45s
 • Q5

  Mahalaga sa pagpapanatili ng kalusugan at pag-iwas sa sakit ang pagkain ng prutas at gulay. Isa ang mga madilaw na prutas at gulay na kailangan ng katawan. Ang bitaminang taglay ng mga ito ay nakapagpapalinaw ng paningin. Kaya, kumain ng carrots, kalabasa, kahel, hinog na mangga, at iba pa. Ano ang angkop na pamagat sa binasang teksto?

  Pag-iwas sa Sakit

  Pagkain ng Prutas at Gulay

  Masarap na Prutas at Gulay

  Iba’t ibang Prutas

  45s
 • Q6

  Ang pamagat ay bahagi ng teksto gaya ng kuwento.

  Tama

  Siguro

  Walang sagot

  Mali

  20s
 • Q7

  Sa dulo ng kuwento makikita ang pamagat.

  Walang sagot

  Siguro

  Mali

  Tama

  20s
 • Q8

  Ang lahat ng letra sa pamagat ay dapat nakasulat sa malalaking letra.

  Walang sagot

  Siguro

  Tama

  Mali

  20s
 • Q9

  Ang pamagat ay dapat na kaakit-akit upang mahikayat ang mambabasa na ituloy ang pagbabasa sa mga akda.

  Tama

  Walang sagot

  Mali

  Siguro

  20s
 • Q10

  Ang mga kaisipan sa teksto ay dapat naaayon sa pamagat.

  Mali

  Walang sagot

  Siguro

  Tama

  20s

Teachers give this quiz to your class