Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Nilikha ng Diyos ang sanlibutan batay sa Likas na Batas Moral. May kakayahan ang tao na maunawaan at maisabuhay ang katotohanan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q2

  Ang tao ay may natatanging talino at kalooban.  Dahil dito, nasa pansariling interpretasyon ng tao ang katotohanan.

  false
  true
  True or False
  30s
 • Q3

  Ang paggalang at pagsasabuhay ng katotohanan ay daan upang mapagbuklod ang tao sa kanyang kapwa at tagapaglikha.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q4

  Ang katotohanan ang tunay na nagpapalaya sa tao mula sa kasamaan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q5

  Ang prinsipyo ng katapatan ay makikita sa katotohanan.

  true
  false
  True or False
  30s
 • Q6

  Ito ang pagkakalat ng hindi totoo tungkol sa isang tao. Kapag hinarap ng taong biktima ng paninira ang nagkalat ng balitang hindi totoo ay binabawi naman ang kanyang sinabi. 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q7

  Anumang pagbubulgar ng sikreto na walang pahintulot ng isang tao na nagmamay-ari ng lihim na maaring makasira sa kaniya.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q8

  Ito ay isang lason na humahadlang upang mangibabaw ang katotohanan.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q9

  Ang pagtatago ng mga impormasyon na hindi pa naibubunyag o naisisiwalat.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q10

  Ang pagnanakaw ng ideya o gawa ng ibang tao. Pag-angkin ng isang orihinal na ideya ng walang pagkilala o permiso mula sa orihinal na may akda.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q11

  Ito ay isang gawaing pagtatalik ng isang babae at lalaki na hindi pa kasal.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q12

  Ito ay pagbebenta ng katawan ng isang tao upang kumita.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q13

  Ito ay pagbebenta ng mga materyal (video o larawan) na nagpapakita ng maseselang bahagi na katawan ng tao.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q14

  Karapatan ng pagmamay-ari na ibinibigay sa may akda o sumulat maging individual, grupo at organisasyong may intellectual na pagmamay-ari sa kanilang nilikha. 

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s
 • Q15

  Ito ay pagnanakaw ng identidad ng isang tao para makapagnakaw gamit ang pagkakakilanlan ng ibang tao.

  Users re-arrange answers into correct order
  Jumble
  45s

Teachers give this quiz to your class