placeholder image to represent content

Modyul 2 Panuntunan sa Paggamit ng Computer, Internet at Email

Quiz by Julie Ann A. Arenavo

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Bakit kailangang magpa-install ng internet content filter?

  Dahil ito ay magbibigay ng maraming games gamit ang internet.

  Dahil ito ay makakasala ng mga virus sa computer.

  Dahil ito ay nakakalikha ng mga impormasyon na maaaring gayahin at ariing sa iyo.

  Dahil may mga kapaki-pakinabang na impormasyon ang maaaring mabasa at mai-download gamit ang Internet.

  30s
 • Q2

  Ito ang mga virus na maaaring makuha at makapaminsala sa mga files at memory ng kompyuter.

  DuckDuckgo, Adler, Melaware

  Google, Yahoo, at Wikipedia

  Surf, Youtube, Mozilla Firefox

  Viruses, Adware, at Spyware

  30s
 • Q3

  Bakit mahalaga ang pasilidad ng internet?

  Ito ay lugar na angkop sa pakikipagtalastasan

  Ito ay lugar na angkop sa layuning pang-edukasyon.

  Ito ay lugar na angkop sa pagpupulong.

  Ito ay lugar na angkop sa paggawa ng proyekto sa pananahi.

  30s
 • Q4

  Bakit kailangang magkaroon ng patakaran ang paaralan sa paggamit ng kompyuter, internet at email?

  Dahil ang patakaran ay makakatugon sa kanilang nais na makapag video games.

  Dahil kapag walang patakaran makakapanood ng mga pelikula ang kanyang mga kaklase.

  Dahil mahal ang mga kagamitang kompyuter, internet at email.

  Dahil masisira ang mga kagamitan sa loob ng ICT laboratory.

  30s
 • Q5

  Bakit hindi dapat ibahagi ang personal na impormasyon sa hindi kakilala?

  Ang personal na impormasyon ay maaaring gamitin sa cyber bullying

  Lahat ay tama

  Ang personal na impormasyon ay maaaring gamitin ng ibang tao sa paggawa ng masama.

  Ang personal na impormasyon ay maaaaring gamitin sa pananakit ng kapwa.

  30s
 • Q6

  Sining at agham ng pagtatala

  recording

  exchange

  Information Technology

  storage

  30s
 • Q7

  Sining at agham ng pagsasaayos

  organizing

  storage

  recording

  Information Technology

  30s
 • Q8

  Sining at agham ng pakikipagpalitan

  information dissemination

  storage

  Information Technology

  exchange

  30s
 • Q9

  Sining at agham ng pagpapalaganap ng impormasyon

  information dissemination

  storage

  recording

  organizing

  30s
 • Q10

  Tumutukoy ito sa mga pamamaraan, kasangkapan at teknolohiya na tumutulong sa mga tao.

  recording

  organizing

  storage

  Information Technology

  30s

Teachers give this quiz to your class