Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Nakakita si Elmer ng bag na may lamang pitaka at cellphone. Ipinagbigay alam niya ito sa kanilang ___________ upang matukoy ang may-ari nito.

  tindahan

  bahay

  paaralan

  paupaham

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q2

  Nakita ni Jojo ang _____________ sa kanilang lugar, ngunit dahil sa takot ay hindi siya nagbigay ng impormasyon ukol rito.

  kamag-aral

  insidente

  prinsipal

  security guard

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q3

  Nalaglag ang pera ng iyong _______________, napulot ito ng iyong kaklase sa paglalakad at ibinulsa niya ito, ngunit binaliwala mo.

  kodigo

  insidente

  kamag-aral

  tindahan

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q4

  Si Alexa ay nakita mo na may hawak na ______________ habang kumukuha kayo ng mahabang pagsusulit dahil sa kaibigan mo siya ay hinayaan mo na lamang ito.

  pamaypay

  pagkain

  panyo

  kodigo

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q5

  Nakita mo ang iyong kapit-bahay na kumukuha ng walang bayad sa tindahan at isinumbong mo ito sa may-ari ng ________________at handa kang tumistigo rito.

  paaralan

  tindahan

  dormitoryo

  paupahan

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q6

  Nakakita si Elmer ng bag na may lamang pitaka at cellphone. Ipinagbigay alam niya ito sa kanilang paaralan upang matukoy ang may-ari nito.

  HINDI ginamit ang konsensiya

  KINAKITAAN ng paggamit ng konsensiya

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q7

  Nakita ni Jojo ang insidente sa kanilang lugar, ngunit dahil sa takot ay hindi siya nagbigay ng impormasyon ukol rito

  HINDI ginamit ang konsensiya

  KINAKITAAN ng paggamit ng konsensiya

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q8

  Nalaglag ang pera ng iyong kamag-aral, napulot ito ng iyong kaklase sa paglalakad at ibinulsa niya ito, ngunit binaliwala mo.

  KINAKITAAN ng paggamit ng konsensiya

  HINDI ginamit ang konsensiya

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q9

  Si Alexa ay nakita mo na may hawak na kodigo habang kumukuha kayo ng mahabang pagsusulit dahil sa kaibigan mo siya ay hinayaan mo na lamang ito.

   HINDI ginamit ang konsensiya

  KINAKITAAN ng paggamit ng konsensiya

  30s
  EsP7PS-IId-6.3
 • Q10

  Nakita mo ang iyong kapit-bahay na kumukuha ng walang bayad sa tindahan at isinumbong mo ito sa may-ari at handa kang tumistigo rito.

  KINAKITAAN ng paggamit ng konsensiya

  HINDI ginamit ang konsensiya

  30s
  EsP7PS-IId-6.3

Teachers give this quiz to your class