placeholder image to represent content

MODYUL 5 MAIKLING PAGSUSULIT 2

Quiz by Diony Gonzales

Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP7PB-IVa-13.2

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Kailangan ang lahat ng isusulat mo dito ay ispisipiko at malinaw. Kung kaya’t mahalagang ikaw ay magnilay-nilay upang makita mo ang nais mong tahakin sa ano mang aspeto.

  naaabot/makatotohanan (attainable)

  tiyak (specific).

  makabuluhan/angkop (relevant)

  nasusukat (measurable)

  30s
  EsP7PB-IVa-13.2
 • Q2

  Kailangan na magbigay ka ng takdang panahon o oras kung kailan mo maisasakatuparan ang iyong isinulat.

  may kaakibat na pagkilos (action-oriented)

  nasusukat ng panahon (time bound)

  makabuluhan/angkop (relevant)

  naaabot/ makatotohanan (attainable)

  30s
  EsP7PB-IVa-13.2
 • Q3

  Nasusukat mo ba ang iyong kakayahan? Kailangang ang isusulat mo sa iyong personal na pahayag ng misyon ay kaya mong gawin at isakatuparan.

  angkop (relevant)

  naaabot (attainable)

  tiyak (specific).

  nasusukat (measurable)

  30s
  EsP7PB-IVa-13.2
 • Q4

  Ito ba ay angkop para makatugon sa pangangailangan ng iyong kapwa? Isa ito sa kinakailangan mong tingnan at suriin. Dito ay kailangang ituon mo ang iyong isip na ang buhay ay kailangang ibahagi sa iba.

  angkop (relevant)

  nasusukat (measurable)

  tiyak (specific)

  naaabot (attainable).

  30s
  EsP7PB-IVa-13.2
 • Q5

  Kailangang itanong mo sa iyong sarili na ang personal na pahayag ng misyon ko ba sa buhay ay makatotohanan? Ito ba ay kaya kong abutin o kaya ko ba itong gawin? Ito ba ay mapanghamon?

  naaabot (attainable)

  nasusukat (measurable)

  nasusukat ng panahon (time bound)

  may kaakibat na pagkilos (action oriented)

  30s
  EsP7PB-IVa-13.2

Teachers give this quiz to your class