Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
5 questions
Show answers
 • Q1

  Ang _____________ ay  dapat  matutunan ng bawat isa upang makaiwas sa sakit.

  B. kasipagan

  C. tahimik

  D. kalinisan

  A. disiplina

  30s
  EsP4P-IIf-i– 21
 • Q2

  ________ang dapat taglayin ng bawat isang mamayan na natutunan mula sa pamilya at sumusunod  sa batas upang magkaroon tayo ng maayos payapang pamayanan.

  C. tahimik

  D. pakikinig

  B. kasipagan

  A. Disiplina

  30s
  EsP4P-IIf-i– 21
 • Q3

  Ang __________________ ay isang katangiang taglay ng isang taong tuloy- tuloy ang pag-unlad sa buhay.

  C. tahimik

  A. disiplina

  D. pakikinig

  B. kasipagan

  30s
  EsP4P-IIf-i– 21
 • Q4

  Ang _________________ na kapaligiran ay nakapagpapasigla ng isipan.

  A. disiplina

  B. kasipagan

  C. tahimik

  D. pakikinig

  30s
  EsP4P-IIf-i– 21
 • Q5

  Madali mong matutunan ang isang aralin mula sa nagsasalita kapag ikaw ay ___________________.

  C. tahimik

  B. kasipagan

  A. disiplina

  D. makikinig

  30s
  EsP4P-IIf-i– 21

Teachers give this quiz to your class