placeholder image to represent content

MODYUL 6 PAMILYA , KOMUNIKASYON PAGTITIBAYIN KO!

Quiz by Mary Glenn Nas

Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao (EsP)
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

EsP8PBIf-3.3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Ang batang si Alain ay may kapansanan sa pakikinig subalit hindi ito naginghadlang sa kanya upang makihalubilo sa mga kasing edad niyang bata. Dahilgamay na nila si Alain ay may mga di-pasalita o sign language itong ginagamitupang magkaintindihan sila ng kanayng mga kalaro. Subali’t may mgasitwasyong hindi siya maintindihan ng iba kaya nauuwi sa away. Sa sobrangawa ng nanay ni Alain sa kanyang anak ay pinagbawalan nya itong lumabas atmakihalubilo sa kanyang mga kaibigan. Kung ikaw ang nanay ni Alain,kumbinsido ka ba sa naging pasiya nito?

  A. Oo, dahil baka mas masasaktan pa ito ng grabe kung hahayaan lang

  D. Hindi, dahil kailangan lang na kausapin ang mga kaibigan ni Alain upangmaipaunawa sa mga ito ang kalagayan ng kanyang anak.

  B. Oo, mas mabuti na mailayo si Alain sa mga batang mapanakit sa mga maykapansanan.

  C. Hindi, dahil kailangan ni Alain na makihalubilo sa ibang bata upangmatuto siya ng kung anong uri ng buhay sa labas

  30s
  EsP8PBIf-3.3
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Pangarap ni Roy na magkaroon ng isang mountain bike dahil lahat ng malapitniyang kaibigan ay meron na. Isang araw nalaman niya na nakatanggap ngbonus ang kanyang tatay mula sa pinagtatrabahuhan nitong kompanya. Agadniyang sinabi sa ama ang kanyang nais subalit hindi siya nito pinagbigyan dahilsa may nakalaang dapat pagkagastusan ang perang natanggap niya. Sa samang loob ni Roy ay tinalikuran niya ang kanyang ama at umalis ng bahay. Kungikaw si Roy, ano ang iyong magiging pasiya?

  A. Pagsasabihan ko ang akign tatay na minsan lang naman akong humilingay hindi pa niya ako mapagbigyan.

  C. Tatanggapin ko na lang ang pasiya ng aking tatay kahhit masama angaking loob.

  D. Tatanggapin ko at uunawain ang naging pasiya ng aking tatay dahil maymas mahalagang dapat paglaanan nng pera kaysa sa pagkakaroon ngmountain bike.

  B. Sinasang-ayunan ko ang pasiya ni Roy na talikuran na lang at huwag nangumimik para hindi na to mag-iwan ng masakit na salita.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  3. Simula maliit pa ay pangarap na ni Kristine ang pagma-madre subalit ngayongnasa Ikawalong Baitang na siya ng High School ay nagdadalawang isip siya dahilnag-iisa siyang anak ng kanyang mga magulang. Iniisip niya na walang magaalaga dito pag ang mga ito ay tumanda na. Kaya’t nagdesisyon siyang huwagna lang ipagpatuloy ang pangarap niyang pagpasok sa kumbento bagkus ayibaling na lang sa iba ang kanyang pangarap. Kung ikaw si Kristine, ano angiyong magiging pasiya?

  C. Tama ang desisyon ni Kristine na maghanap na lang ng ibang pangarap namakakasma niya ang kanyang mga magulang dahil walang ibang magaasikaso nito kundi ang sariling pamilya.

  A. Sasabihin ko kung ano ang nilalaman ng aking puso at igagalang ko kunganoman ang kanilang pasiya para sa akin.

  B. Mag-aaral akong mabuti at hihintayin ko ang tamang panahon para masabiko sa aking mga magulang ang aking plano. Naniniwala ako na gagabayanako ng Panginoon na matupad ang aking pangarap sa takdang panahon.

  D. Mali ang desisyon ni Kristine, hindi niya dapat inaalala ang kanayng mgamagulang. Siya ang may dala ng kanyang katawan dapat kung ano anggusto niya ay yun ang dapat na masunod.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Si Dolor ay matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang caregiver.Kadalasan ay nagtitipid siya sa kanyang pagkain upang may mai-subi na inilalaanniya sa pambili ng load sa kanyang celfone upang makatawag sa kanyang pamilyasa Pilipinas. Sa tuwing nakakausap ni Dolor ang kanyang mga anak at asawa ayibayong saya ang dulot nito sa kanya. Minsan ay naglambing ang bunso nitonganak na padalhan siya ng bagong celphone. Kagya’t namang ibinigay ni Dolorsubalit nang mahawakan na ng bunso ni Dolor ang celphone ay palagi niya itongginagamit sa paglalaro ng mobile legends kaya’t hindi na ito makausap ng maayos.Kung ikaw si Dolor, ano ang iyong magiging aksyon sa sitwasyong ito?

  D. Pagsikapang makausap upang mapangaralan sa pagiging responsible sapaggamit ng gadyet.

  C. Sasabihan ko ang aking asawa na bawiin ang celphone at huwag nangpahahawakin ito.

  A. Kung hindi ko na makausap, magme-message ako at kagagalitan ko ito.

  B. Hahayaan ko na lang dahil ito ang makakapagpasaya sa kaniya.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5. Si Janina ay malimit na nasa labas ng bahay dahil sa mga kaibigan nito. Minsanay kinausap siya ng kanyang nanay na limitahan ang paglabas-labas atpakikibarkada. Sa kalooban ni Janina kaya lang naman siya palaging kasama ngmga kaibigan dahil wala siyang makasama at makausap sa bahay. Sa hindi niyapag-imik inakala ng kanyang nanay na susundin siya ng kanyag anak subalitkabaligtaran ito ng nangyari dahil mas tumagal pa ang oras nang pagtigil nito samga kaibigan. Sa galit ng kanyang nanay ay pinuntahan siya nito sa mga kaibiganat doon kinagalitan. Sa iyong palagay tama ba ang ginawa ng nanay ni Janina?

  D.Hindi, dapat ay kinausap niya ito nang masinsinan at tinanong kung anoang problema bakit hindi siya sumunod sa pangangaral nito.

  C. Hindi, dahil baka sa galit at pagkapahiya ay maglayas ito.

  B. Oo, para magtanda ito nang malaman niya na dapat sinuunod palagi angmagulang.

  A. Oo, dahil pinagsabihan na siya nito subalit hindi siya nakinig.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  6. Si Joshua ay may bibilhing gamit para sa kanyang proyekto sa Math kagyatniyang pinuntahan ang kanyang nanay upang humingi ng mga gamit nakakailanganin niya subalit nakita niya itong nakasimangot, Naisip ni Joshua na ipagpaliban muna ang sasabihin at hihintayin niyang kumalma ang emosyonnito. Ito ay sitwasyong tumutukoy sa______________________.

  D. Pagiging mapanlikha o malikhain

  C. Pagiging hayag o bukas

  A. Atin-atin

  B. Ligaya o lugod

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  7. Hindi sinasadya ng tsuper ng jeepney na si Maria ang pagkakasanggi niya saisang kotse na kanyang kasabayan sa pagpapatakbo ng sasakyan sa kalsada,kung kaya’t nagkaroon siya ng responsibilidad na bayaran ito. Pagdating niya sabahay ay napansin ng lumpo niyang asawa ang kanyang pagkabalisa.Nagdadalwang isip si Maria na sabihin ang nangyari dahil iniisip niya namakakadagdag ito ng alalahanin sa kanyang asawa. Subalit napagtanto niya nakailangan niyang magsabi ng totoo upang maintindihan siya nito at hindi nagiisip ng anumang haka-haka sa kanyang pagkabalisa. Ang sitwasyon ayhalimbawa ng_________________.

  B. Pag-aalala o malasakit

  A. Ligaya o lugod

  C. Pagiging hayag o bukas

  D. Pagiging mapanlika o malikhain Lugod

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  8. Ang mag-aaral na si Arnold ay galing sa isang maalwang pamilya kung kaya’t itoay spoiled at may pagka-matigas ang ulo, ang kalimitang namumutawi sa bibigng mga titser na nakakakilala sa bata. Subalit sa mata ng janitor ng kanilangpaaralan na si Mang Timo ay kakaiba dahil sa tuwing nakikita niya ito na papasokng paaralan ay magalang at maayos itong makipag-usap sa kanyang mga kamagaral lalong-lalo na sa kanya na isang hamak na taga-linis lang. Ang isinasaad ngsitwasyon ay______________________.

  C. Pagiging hayag o bukas

  D. Pagiging mapanlikha o malikhain

  A. Atin-atin

  B. Pag-aalala o malasakit

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  9. Nabigla si Alma sa sinabi ng kanyang kapitbahay na si Cathy namakikipaghiwalay siya sa kanyang asawa dahil sa napapabalitang pambababaenito. Tinanong ni Alma si Cathy kung ito ba ay napag-usapan na ng kanilangpamilya. “Hindi na kailangan, ang dapat ay mabigyan ng aral ang aking asawaat nang matuto ito”, ang sabi ni Cathy. Kinabukasan habang siya ay nasapalengke ay nilapitan siya ng kanyang kumare at tinanong kung maayos namanang kanyang buhay na wala ang kanyang asawa. Nabigla si Cathy dahil hindi panaman siya nakikipaghiwalay sa asawa. Sa ganitong sitwasyon ay napagtanto niCathy kumalat ang maling balita dahil na rin sa kanyang pagkukulang.Tinutukoy nito ang _____________________________.

  B. Pag-aalala o malasakit

  D. Pagiging mapanlika o malikhain

  A. Atin-atin

  C. Pagiging hayag o bukas

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  10. Nais malaman ni Irish ang dahilan kung bakit sobrang lapit ng kanyang kapatidna bunso sa kanilang katulong na si Aling Siony. Isang hapon, minanmananniya ang dalawa habang nagkukuwentuhan ito sa kanilang kusina. Nakitaniyang, masayang-masaya ang kanyang kapatid at todo naman sa kuwento angkatulong na naka-tawa habang naghahanda ng kanilang meryenda. Doon niyanapagtanto na masayahing tao ang kanilang kasambahay kaya pala ganun nalang ang lapit ng kanyang kapatid dito. Ang sitwasyon ay isang halimbawa ng________________________.

  A. Atin-atin

  D. Pagiging hayag o bukas

  C. Pag-aalala o malasakit

  B. Ligaya o lugod

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class