placeholder image to represent content

MODYUL 7 MAIKLING PAGSUSULIT

Quiz by BENEDICK PADUA

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  Alin sa sumusunod ang epektong materyalismosa kalikasan?

  C.Sinisira nito ang ating kalikasan

  A.Binabago nito ang pagkaunawa sa galaw ng kalikasan

  D.Nagiging makasarili ang tao sa paggamit ng kalikasan

  B.Inaalis nito ang pananagutan natin sa kalikasan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  Ang pagiging mapanagutan sa kalikasan ay pagpapakita ng paggalang sa awtoridad ng Diyos sapagkat:

  C.Ang kalikasanay para sa kapakinabangan ng lahat at hinding iilan lamang

  A.Ginawa at ipinagkatiwala ito sa atin ng Diyos

  D.Ang lahat ng tao ay mamamayan ng iisang mundo,sapagkat nabubuhay sa iisang kalikasang lalang ng Diyos

  B.Tungkulin natin na igalang ang limitasyon ng kalikasan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Alin sa mga  sumusunod na mga pahayag ang hindi nagpapakita ng pagiging mapanagutan sa kalikasan

  A.Mamuhay nangsimple

  D.Pakikibahagi sa mga grupo ng nagsusulong ng programang makakalikasan

  C.Maging matalino sa pagpili at paggamit ng mga produkto

  B.Itapon ang mga bagay na hindi kailangan

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

  4. Upang mapangalagaan ang kapaligiran, ang bawat isa ay nararapat:

  A.Maging mapanagutan sa paggamit ng mga materyal na bagay

  C.Huwag itapon ang mga material na bagay.

  D. Lahat ng nabanggit

  B.Pigilan ang paggamit ng mga materyal na bagay

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  5.Isa sa mga dahilan ng pagkasira ng kalikasan ay ang ating materyolistikong pamamaraan.Ang materyalismong tao ay dulot ng sumusunod maliban sa:

  C.Maling pagpili sa mga bilihin at gamit

  A.Maling konsepto ng kaligayahan at mga bagay na nagpapaligaya

  D.Maling paggamit sa kalikasan dahil sa kaisipan naito ay nasa ating kontrol bilang tao

  B.Maling pagpapahalaga sa mga bagay sa paligid

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  Dahil sa walang habas na pagtatapon ng basura,nagbabara ang mga daanan ng tubig,kung kaya’t kapag dumating ang ulan,di maiiwasan ang pagbaha.Sa walang habas na pagtatapon ng basura ginagawa natin ang mundo bilang isang malaking basurahan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ang patuloy na pagputol ng mga puno lalona iyong mga walang permiso o iligal ay may malaking epekto sa ating ekonomiya.Ang kadalasang pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha ay bunga ng maling pangangalaga sa kalikasan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ang mgasakit na nararanasan ng tao sa kasalukuyan ay dahil na rin sa hindi maayos na pangangalaga ng tao sa kalikasan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Maraming uri ng mga hayop at halaman ang unti-unting nawawala at namamatay dahil sa malawakang pag-abuso ng tao.Dahil sa paghahangad sa kayamanan ay hindi naiisip ng tao na masisira ang kalikasan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  May kalayaan ang tao na gawin o gamitin ang ating kalikasan.

  true
  false
  True or False
  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class