placeholder image to represent content

MP8-NF2 APD

Quiz by MARTA LACALLE GARRIDO

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Per a parlar amb una persona amb situació de dependència
  hem d'evitar sobreprotegir-la
  hem de comentar a tercers els seus aspectes personals
  hem de corregir tot el que diu malament
  30s
 • Q2
  Les estratègies facilitadores de la comunicació poden ser...
  orals i verbals
  generals i específiques
  orals i escrites
  30s
 • Q3
  Cuidar les condicions ambientals (il·luminació, ambient, camp visual...) és una estratègia facilitadora...
  específica
  vocal
  general
  30s
 • Q4
  Evitar infantilitzar és una estratègia facilitadora...
  vocal
  general
  específica
  30s
 • Q5
  Parles amb una persona amb dificultats de comunicació i estas menjant xiclet...
  No estas respectant una estrategia facilitadora de la comunicació específica per a persones amb Parkinson
  No estas respectant una estrategia facilitadora de la comunicació general
  No estas respectant una estrategia facilitadora de la comunicació específica per a persones sordes
  30s
 • Q6
  Respectar el temps d'espera és...
  Una estrategia facilitadora per a persones amb ELA
  Una estrategia facilitadora de la comunicació per a persones amb disminució visual
  Una estrategia facilitadora general
  30s
 • Q7
  Fer-li saber que ens volem comunicar és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució motriu
  Una estratègia facilitadora per a persones amb deteriorament cognitiu
  una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  30s
 • Q8
  Situar-se al davant i no tapar la boca és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució auditiva
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució cognitiva
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  30s
 • Q9
  La dactilologia en el palmell de la mà és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb sordoceguesa
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució auditiva
  30s
 • Q10
  La llengua de signes recolçada és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  Una estratègia facilitadora per a persones amb sordoceguesa
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució auditiva
  30s
 • Q11
  Alçar la veu és habitual (i incorrecte) quan parlem amb una persona...
  Amb disminució visual
  Amb disminució cognitiva
  Amb disminució auditiva
  30s
 • Q12
  Hauriem de prescindir dels gestos quan parlem amb una persona...
  Amb disminució auditiva
  Amb disminució cognitiva
  Amb disminució visual
  30s
 • Q13
  Hem d'evitar donar massa informació quan parlem amb una persona...
  amb disminució cognitiva
  amb disminució auditiva
  amb disminució visual
  30s
 • Q14
  Hem d'informar quan marxem quan parlem amb una persona...
  amb disminució cognitiva
  amb disminució auditiva
  amb disminució visual
  30s
 • Q15
  Hem d'identificar-nos fent el nostre signe a la seva mà quan parlem amb...
  una persona amb afasia
  una persona amb disminució visual
  una persona amb sordoceguesa
  30s

Teachers give this quiz to your class