placeholder image to represent content

MP8-NF2 APD

Quiz by MARTA LACALLE GARRIDO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1
  Per a parlar amb una persona amb situació de dependència
  hem d'evitar sobreprotegir-la
  hem de comentar a tercers els seus aspectes personals
  hem de corregir tot el que diu malament
  30s
 • Q2
  Les estratègies facilitadores de la comunicació poden ser...
  orals i verbals
  generals i específiques
  orals i escrites
  30s
 • Q3
  Cuidar les condicions ambientals (il·luminació, ambient, camp visual...) és una estratègia facilitadora...
  específica
  vocal
  general
  30s
 • Q4
  Evitar infantilitzar és una estratègia facilitadora...
  vocal
  general
  específica
  30s
 • Q5
  Parles amb una persona amb dificultats de comunicació i estas menjant xiclet...
  No estas respectant una estrategia facilitadora de la comunicació específica per a persones amb Parkinson
  No estas respectant una estrategia facilitadora de la comunicació general
  No estas respectant una estrategia facilitadora de la comunicació específica per a persones sordes
  30s
 • Q6
  Respectar el temps d'espera és...
  Una estrategia facilitadora per a persones amb ELA
  Una estrategia facilitadora de la comunicació per a persones amb disminució visual
  Una estrategia facilitadora general
  30s
 • Q7
  Fer-li saber que ens volem comunicar és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució motriu
  Una estratègia facilitadora per a persones amb deteriorament cognitiu
  una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  30s
 • Q8
  Situar-se al davant i no tapar la boca és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució auditiva
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució cognitiva
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  30s
 • Q9
  La dactilologia en el palmell de la mà és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb sordoceguesa
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució auditiva
  30s
 • Q10
  La llengua de signes recolçada és...
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució visual
  Una estratègia facilitadora per a persones amb sordoceguesa
  Una estratègia facilitadora per a persones amb disminució auditiva
  30s
 • Q11
  Alçar la veu és habitual (i incorrecte) quan parlem amb una persona...
  Amb disminució visual
  Amb disminució cognitiva
  Amb disminució auditiva
  30s
 • Q12
  Hauriem de prescindir dels gestos quan parlem amb una persona...
  Amb disminució auditiva
  Amb disminució cognitiva
  Amb disminució visual
  30s
 • Q13
  Hem d'evitar donar massa informació quan parlem amb una persona...
  amb disminució cognitiva
  amb disminució auditiva
  amb disminució visual
  30s
 • Q14
  Hem d'informar quan marxem quan parlem amb una persona...
  amb disminució cognitiva
  amb disminució auditiva
  amb disminució visual
  30s
 • Q15
  Hem d'identificar-nos fent el nostre signe a la seva mà quan parlem amb...
  una persona amb afasia
  una persona amb disminució visual
  una persona amb sordoceguesa
  30s

Teachers give this quiz to your class