placeholder image to represent content

MT 2 FQE

Quiz by Teacher Katrina

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
50 questions
Show answers
 • Q1

  Basahing mabuti ang kuwento. Sagutin ang mga katanungan.

     

                                              Ang Daga at ang Leon

         Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba.

             Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga.

           “Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin,” ang sabi ng daga.

             Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa.

            “Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko,” sabi ng leon.

            “Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo,” sagot ng daga.

             Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng nangangaso sa kagubatan.

              Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat.

             “Utang ko sa iyo ang aking buhay,” laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga.

  1.  Sino ang mga pangunahing tauhan sa kuwento?

  Daga

  Nangangaso

  Daga at Leon

  Daga at Nangangaso

  30s
 • Q2

                                             Ang Daga at ang Leon

         Isang daga ang nakatuwaang maglaro sa ibabaw ng isang natutulog na leon. Kanyang inaakyat ang likuran ng leon at pagdating sa itaas ay nagpapadausdos siya paibaba.

             Sa katuwaan ay di niya napansin na nagising ang leon. Dinakma ng leon ang daga at hinawakan sa buntot na wari bagang balak siyang isubo at kainin. Natakot at nagmakaawa ang daga.

           “Ipagpaumanhin mo kaibigan. Hindi ko sinasadyang gambalain ka sa pagtulog mo. Wala akong masamang hangarin. Nakatuwaan ko lang na maglaro sa iyong likuran. Huwag mo akong kainin,” ang sabi ng daga.

             Nabakas ng leon sa mukha ng daga ang tunay na pagmamakaawa.

            “Sige, pakakawalan kita pero sa susunod ay huwag mong gambalain ang pagtulog ko,” sabi ng leon.

            “Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo,” sagot ng daga.

             Lumipas ang maraming araw at minsan sa pamamasyal ng daga sa kagubatan ay kanyang napansin ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang mag-usisa at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawang bitag ng nangangaso sa kagubatan.

              Dali-daling inakyat ng daga ang puno at nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ang leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan ang leon na nakawala sa lambat.

             “Utang ko sa iyo ang aking buhay,” laking pasasalamat na sabi ng leon sa kaibigang daga.

  2. Ano ang ginagawa ng leon habang naglalaro ang daga?

  Kumakain

  Natutulog

  Naglalaro

  300s
 • Q3

  3.  Ano ang ginawa ng daga nang mahuli siya ng leon?

  Nagmakaawa siya sa leon

  Inasar niya ang leon

  Tumakas siya sa leon

  30s
 • Q4

  4.  Ano ang sinabi ng daga sa leon nang pakawalan siya nito?

  "Balang araw, ikaw naman ang mangangailangan ng awa ko."

  "Salamat, sige tatakas na ako."

  “Salamat kaibigan. Balang araw ay makagaganti rin ako sa kabutihan mo." 

  30s
 • Q5

  5. Ano ang napansin ni daga nang minsan siyang mamasyal sa kagubatan?

  isang lambat na nakalaylay sa puno

  isang lambat na nakatali sa puno

  isang lambat na nakabitin sa puno

  30s
 • Q6

  6. Sino ang nakakulong sa lambat na nakabitin sa puno?

  Ang nangangaso

  Si daga

  Si leon

  30s
 • Q7

  7. Natulungan ba ni daga si leon na makawala? 

  Wala pong nabanggit sa kuwento

  Opo

  Hindi ko po alam

  Hindi po

  30s
 • Q8

  8. Ano ang ginawa ni daga upang matulungan si leon?

  nakipaglaban sa mga nangangaso

  lumukso sa puno

  nginatngat ang lubid na nakatali sa lambat

  30s
 • Q9

  9. Ano ang naging turing nila sa isa't isa?

  kaibigan

  kalaro

  kaaway

  30s
 • Q10

  10. Ano ang aral sa kuwentong inyong binasa?

  Huwag maglalaro kapag natutulog ang leon

  Huwag maliitin ang kakayahan ng iba. Maliit man ang iyong kapwa ay may kakayahan pa rin itong makatulong sa paraang hindi madalas inaasahan ng iba.

  Huwag magpapahuli sa lambat

  Huwag makikipag usap sa kahit na sino

  30s
 • Q11

  II. Tukuyin ang ideyang ipinapahayag sa bawat larawan. 

  Question Image

  kapayapaan

  sampung mga daliri

  30s
 • Q12

   Tukuyin ang ideyang ipinapahayag sa bawat larawan. 

  Question Image

  pagtutulungan

  pagsasaya

  30s
 • Q13

   Tukuyin ang ideyang ipinapahayag sa bawat larawan. 

  Question Image

  pag-aaral

  pagbabasa

  30s
 • Q14

   Tukuyin ang ideyang ipinapahayag sa bawat larawan. 

  Question Image

  Buwan ng Nutrisyon

  Araw ng mga Bayani

  30s
 • Q15

   Tukuyin ang ideyang ipinapahayag sa bawat larawan. 

  Question Image

  pag-asa

  pag-ibig

  30s

Teachers give this quiz to your class