placeholder image to represent content

MTB 2ND QUARTER SUMMATIVE TEST

Quiz by Juliet Aclan

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ niluluto ang adobo?

  Paano

  Alin

  Ano

  60s
 • Q2

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ ang binili ng babae sa palengke?

  Sino

  Bakit

  Ano

  60s
 • Q3

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ ang gusto mong kulay ng sapatos, itim o puti?

  Alin

  Bakit

  Saan

  60s
 • Q4

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ dapat magtanim ng mga puno?

  Bakit

  Ilan

  Ano

  60s
 • Q5

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ matatagpuan ang Bulkang Mayon?

  Saan

  Bakit

  Alin

  60s
 • Q6

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ ang nangyari sa paligsahan?

  Saan

  Ano

  Bakit

  60s
 • Q7

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

   __________ dapat sumunod sa nakatatanda?

  Ano

  Bakit

  Ilan

  60s
 • Q8

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ dumating si Ferdinand Magellan sa Pilipinas?

  Sino

  Alin

  Kailan

  60s
 • Q9

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ gagawin ang proyekto sa Agham?

  Saan

  Paano

  Ano

  60s
 • Q10

  Piliin ang panghalip pananong na bubuo sa pangungusap sa loob ng panaklong.

  __________ kayong magkakapatid?

  Ano

  Sino

  Ilan

  60s
 • Q11

  Piliin ang angkop na reaksyon sa sumusunod na sitwasyon.

  Pinutol ang matandang puno na nakatanim sa plasa.

  Naniniwala ako na dapat hintayin na lamang na may tumubo muling puno sa lugar.

  Naniniwala ako na dapat palitan ang pinutol na puno

  60s
 • Q12

  Piliin ang angkop na reaksyon sa sumusunod na sitwasyon.

  Nagkaroon ng proyekto na “Tapat ko, Linis ko” ang barangay. Hindi lahat ay sumusunod at marami ang walang pakialam dito.

  Sa aking palagay dapat sumunod ang mga tao dahil para ito sa ikalilinis ng barangay.

  Sa aking palagay dapat hayaan ang mga tao kung kailan nila gustong maglinis.

  60s
 • Q13

  Piliin ang angkop na reaksyon sa sumusunod na sitwasyon.

  Marami sa mga batang edad 10 taon pababa ang nakararanas ng malnutrisyon dahil sa hindi pagkain nang wasto.

  Ang aking masasabi ay dapat bantayan ng magulang ang kinakain ng kanilang anak at masigurado na masustansiya ito.

  Ang aking masasabi ay masarap talaga ang pagkain mula sa mga fastfood tulad ng Jollibee.

  60s
 • Q14

  Piliin ang angkop na reaksyon sa sumusunod na sitwasyon.

  Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nagkaka- COVID-19, ipinagbabawal pa rin ang pagtitipon tulad ng birthday party at iba pa.

  Ang aking reaksiyon ay sumasang-ayon ako dahil mahalaga pa rin ang kaligtasan ng lahat at maaari namang magdiwang sa isang simple at ligtas na paraan.

  Ang aking reaksyon ay hindi ako sumasang-ayon dahil minsan lamang ang birthday kaya hindi dapat ipagbawal ang pagdiriwang nito.

  60s
 • Q15

  Piliin ang angkop na reaksyon sa sumusunod na sitwasyon.

  Marami sa mga Pilipino ang mayroong alagang hayop sa bahay tulad ng aso. Ngunit hinahayaan lamang nila ang mga ito na dumumi sa labas o sa kalsada at hindi nililinis ang dumi ng kanilang mga alagang aso.

  Sa tingin ko hindi kasalanan ng may-ari kung dumumi o magkalat ang alaga niya sa labas.

  Sa tingin ko responsibilidad ng may-ari na linisin ang kalat at dumi ng kaniyang alaga.

  60s

Teachers give this quiz to your class