placeholder image to represent content

MTB GRADE 3

Quiz by Mary Grace Y. Ramirez

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Sino ang dumadalaw sa kanyang lola tuwing Sabado ng hapon?

  Lola Marta

  Lina

  inang

  nanay

  30s
 • Q2

  Kailan dumadalaw si Lina sa kanyang Lola?

  Lunes

  Biyernes

  Martes

  Sabado

  30s
 • Q3

  Sino ang dinadalaw ni Lina tuwing Sabado ng hapon?

  Lola Lina

  Lola Maria

  Lola Marta

  Lola Agnes

  30s
 • Q4

  Bakit  hirap lumakad at kumilos ang kanyang lola?

  sapagkat masakit ang mga tuhod

  sapagkat tinatamad

  dahil may pilay

  dahil may bali ang buto

  30s
 • Q5

  Anoang ginawang paraan ni Lina upang makatulong sa kanyang lola?

  kumuha ngkatulong

   tinawag angkanyang nanay.

  tinulungan niya sa mga gawaing bahay

  nagpatulong sakapitbahay.

  30s
 • Q6

   Alin sa mga sumusunod ang pangngalang pamilang

  asin

  mantika

  asukal

  bote        

  30s
 • Q7

   Alin sa mga sumusunod ang pangngalang pamilang?

  aklat

  suka

  shampoo

  tubig

  30s
 • Q8

   Alin sa mga sumusunod ang pangngalang pamilang?

  papel

  alcohol

  juice

  paminta

  30s
 • Q9

  Alin sa mga sumusunod ang pangngalang di-pamilang?

  puno

  lapis

  asukal

  sapatos

  30s
 • Q10

  Alin sa mga sumusunod ang pangngalang di-pamilang?

  payong

  asin

  raketa

  bola

  30s
 • Q11

  Bibili ka ng asukal. Paano ka bibili nito?

  pabiling 1 kilong asukal

  pabili ng  1 tabong asukal.

  pabili ng 1 basong asukal.

   pabili ng 1 tasang asukal.

  30s
 • Q12

  Bibili ka ng karneng baboy sa palengke. Paano ka bibili nito?

  pabili ng isang baldeng baboy.

  pabili ng isang kilong baboy.

   pabili ng isang pirasong baboy.

  pabili ng isang hiwang baboy.

  30s
 • Q13

   ________ kami sa buhanginan sa tabing dagat kahapon.

  nag+laba

  um+talon

  um+akyat       

  nag+lakad

  30s
 • Q14

  Ang pusa ay__________ sa bintana.

  um+akyat       

  um+talon

   nag+lakad       

  nag+laba

  30s
 • Q15

  _______ kami ng bundok noong nakaraang buwan.

  um+talon   

  nag+laba

  um+akyat       

  nag+lakad       

  30s

Teachers give this quiz to your class