placeholder image to represent content

MTB LONG QUIZ #3

Quiz by Stephanie Mae C. Torres

Grade 2
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Anong pananda sa tanong ang gagamitin kapag nagtatanong tungkol sa tao?

  Sino

  Ano

  Saan

  Kailan

  300s
 • Q2

  Anong pananda sa tanong ang gagamitin kapag nagtatanong tungkol sa bagay?

  Sino

  Saan

  Ano

  Bakit

  300s
 • Q3

  Anong pananda sa tanong ang gagamitin kapag nagtatanong tungkol sa sanhi ng isang bagay?

  Kailan

  Paano

  Bakit

  Saan

  300s
 • Q4

  Anong pananda sa tanong ang gagamitin kapag nagtatanong tungkol sa oras?

  Kailan

  Paano

  Saan

  Bakit

  300s
 • Q5

  Ano ang ginamit na pamalit sa ngalan ng tao sa pangungusap?

  Sila ay darating sa Sabado.

  freetext://Sila

  300s
 • Q6

  Ano ang ginamit na pamalit sa ngalan ng tao sa pangungusap?

  Nagdarasal kami bago kumain.

  freetext://kami

  300s
 • Q7

  Ano ang ginamit na pamalit sa ngalan ng tao sa pangungusap?

  Tumulong ako sa mga nasalanta ng bagyo.

  freetext://ako

  300s
 • Q8

  Piliin ang salitang panghalili sa bagay na itinuturo sa larawan.

  Ang mga bulaklak na ______ ay mabango.

  Question Image

  iyon

  iyan

  ito

  300s
 • Q9

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangungusap.

  Si Browny ay laging nagrereklamo. Nakalagay kasi ______ sa isang madilim na lugar.

  siya

  sila

  300s
 • Q10

  Piliin ang angkop na panghalip na bubuo sa diwa ng pangungusap.

  ___________ lahat ay puwedeng matuto sa karanasan niya.

  Siyang

  Tayong

  300s
 • Q11

  Tukuyin ang panghalip na nagtuturo sa pangungusap.

  Sabay tayong pumunta roon.

  tayong

  roon

  300s
 • Q12

  Tukuyin ang panghalip na nagtuturo sa pangungusap.

  Diyan ka na lamang maupo sa tabi niya.

  diyan

  niya

  300s
 • Q13

  Tukuyin ang panghalip na nagtuturo sa pangungusap.

  Pwede ba, doon ka muna maglaro at nang matapos na itong sinusulat ko?

  ko

  ito

  doon

  300s
 • Q14

  Isulat ang panghalip na akma sa pangungusap.

  Pakilabas na (rito, riyan) ang mga pagkain.

  freetext://rito

  300s
 • Q15

  Isulat ang panghalip na nagtuturo sa pangungusap.

  Ang mga punongkahoy sa gawi roon ay nabuwal dahil sa bagyo.

  freetext://roon

  300s

Teachers give this quiz to your class