Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
15 questions
Show answers
 • Q1

  Lagyan ng wastong pang-angkop na "na" o "ng" ang linya upang mabuo ang parirala.

  laruan ______ mamahalin

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q2

  Lagyan ng wastong pang-angkop na "na" o "ng" ang linya upang mabuo ang parirala.

  mabait ______ kapatid

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q3

  Lagyan ng wastong pang-angkop na "na" o "ng" ang linya upang mabuo ang parirala.

  loro ______ madaldal

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q4

  Lagyan ng wastong pang-angkop na "na" o "ng" ang linya upang mabuo ang parirala.

  babasahin ______ pambata

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q5

  Lagyan ng wastong pang-angkop na "na" o "ng" ang linya upang mabuo ang parirala.

  masinop ______ bata

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q6

  Punan ang patlang ng wastong pang-angkop.

  Ang malusog _____ sanggol ay nakatutuwa.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q7

  Punan ang patlang ng wastong pang-angkop.

  Isang laruang kotse _____ pula ang regalo sa akin nina Papa at Mama.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q8

  Punan ang patlang ng wastong pang-angkop.

  Pinagdala kami ni Bb. Cruz ng mga pinggan ______ plastik.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q9

  Punan ang patlang ng wastong pang-angkop.

  Ang simbahan _____ luma ay aayusin na sa susunod na buwan.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q10

  Punan ang patlang ng wastong pang-angkop.

  Maraming kaibigan ang isang bata _____ mabait.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q11

  Piliin ang wastong sagot.

  ______________ Daniel at Patrick ang mga kending ito.

  Para kina

  Para kay

  120s
 • Q12

  Piliin ang wastong sagot.

  _________ wastong pagkain ang pinag-uusapan namin kanina.

  Tungkol sa

  Tungkol kay

  120s
 • Q13

  Piliin ang wastong sagot.

  Nakakita ako ____ relo sa palaruan.

  sa

  ng

  120s
 • Q14

  Piliin ang wastong sagot.

  Kunin mo _____ kabinet ang kurbata ni Anna.

  sa

  ng

  120s
 • Q15

  Piliin ang wastong sagot.

  Ang pagpupulong ay __________ pagsali ni Jonathan sa paligsahan.

  tungkol kay

  tungkol sa

  120s

Teachers give this quiz to your class