placeholder image to represent content

MTB Q1 SUMMATIVE TEST (M1-M2)

Quiz by Maribel Pastrana

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
4 questions
Show answers
 • Q1

  Basahin ang maikling kuwento sa ibaba. Hanapin sa akda ang mga salitang may maraming pantig.

  Question Image
  Users enter free text
  Type an Answer
  30s
 • Q2

  Sino ang batang madasalin?

  Question Image

  B. Linda

  A. Lina

  C. Lena

  30s
 • Q3

  Sa paanong paraan niya ipinapakita ang kaniyang pagiging madasalin?

  A.  Si Lina ay hindi  nakalilimutang magpasalamat saPanginoon sa lahat ng mga bagay na nakamit niya at sa araw- araw pagkagising niya.

  B. Si Lina ay nagdarasal  bago kumain, bago matulog,  paggising sa umaga, 

  sa pagpasokat pag-uwi ng bahay at nagpapasalamat sa mga bagay na mayroon siya.

  C.  Si Lina ay isang batang madasalin. Bago kumain aynagdarasal siya. Pagdating ng gabi, bago matulog ay nagdarasal siya.

  30s
 • Q4

  Sa paanong paraan mo tutularan si Lina?

  B. Sa pagiging mabait na anak.

  C. Sa pagiging madasalin.

  A. Sa pagiging mapagpasalamat

  30s

Teachers give this quiz to your class