placeholder image to represent content

MTB3

Quiz by Catherine B. Vasquez

Grade 3
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Si Alex ang maghahanda ng ______. Alin ang salitang may wastong baybay?

  merinda

  mirenda

  meryenda

  miyenda

  30s
 • Q2

  Nagawa mo na ba ang iyong ___________?

        

  priyekto

  proyiktu

  proyekto

  poryekto 

  30s
 • Q3

  Ngayon ay ______.

  Miyerkules

  Merkules

  Miyirkules

  Meyerkules

  30s
 • Q4

  Alin ang mga salitang magkatugma?

  araw- oras     

  malayo - malapit

  awit- damit

   malungkot- masaya 

  30s
 • Q5

  Isda ko sa Mariveles nasa loob ang kaliskis. Ito ay halimbawa ng ___.   

  Bugtong

  Tula   

  Rap

   Kanta

  30s
 • Q6

  Baso, plato, at kutsara ay _______ na pangngalan.   

  di-pamilang

   mabibili

  pamilang

   gamit

  30s
 • Q7

  Ang tubig, toyo at juice ay ______ na pangngalan.

   mabibili 

  pamilang

  di-pamilang

  gamit

  30s
 • Q8

  Ano ang  kaibahan sa mabibilang at di-mabibilang na pangngalan?     

  Walang kaibahan 

  Magkaiba ang dami.

  Iba ibang lagayan at  panukat

  Ang mabibilang ay pwedeng bilangin atang di-mabibilang ay hindi

  30s
 • Q9

  Ito ay  tumutukoy kung sino ang mga gumanap sa kuwento.    

  tagpuan 

  pangyayari

   tauhan

   suliranin 

  30s
 • Q10

  “Ang mag-anak  ay nakatira sa gitna ng bukirin”, ito ay __________ o pinangyarihan ng kuwento.

  suliranin

  pangyayari

  tagpuan 

  tauhan

  30s
 • Q11

  Sila ay nabuhay nang masaya at matiwasay ”, ito ay ang __________ ng kuwento.

   pangyayari

   tagpuan

   suliranin 

  tauhan

  30s
 • Q12

  Alin sa  mga sumusunod ang pangngalan na di-mabilang?   

  bag   

   mantika

   kama

  lamesa 

  30s
 • Q13

  Bumili ng isang _____________ jam si nanay sa pamilihan kahapon. Alin ang wastong tandang pamilang ang dapat gamitin?

  garaponng

  pirasong 

  basket ng 

  kahong

  30s
 • Q14

  Si Lolo Juan ay may dalang dalawang _____________ tuyo mula Cavite. Anong tandang pamilang ang dapat gamitin?

  basket ng

  kahong

  sakong 

  dakot ng

  30s
 • Q15

  Sa salitang maganda, ano ang salitang-ugat nito?      

  kaganda 

  gandahan

   ganda

  ka

  30s

Teachers give this quiz to your class