placeholder image to represent content

MTB-PT (1st Quarter)

Quiz by Irish Ramos

Grade 1
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades 1-10

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 7 skills from
Grade 1
Mother Tongue
Philippines Curriculum: Grades 1-10

MT1ATR-IIa-i-1.1
MT1PWR-Ib-i-1.1
MT1OL-IIb-c-3.1
MT1PA-Ib-i-2.1
MT1GA-Ie-f-2.1
MT1PWR-Ib-i-2.1
MT1OL-b-i-4.1

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
30 questions
Show answers
 • Q1

  Tumabi si Tomas sa mesa na may tasa. Kasama sina Tom, Tibo at Tata. May buto at mais sa tabi ng tasa. Itatabi nina Tomas, Tom, Toto, Tibo at Tata ang buto at mais sa tasa.

  Sino ang tumabi sa mesa?

  Tomas

  Tom

  Toto

  Tata

  30s
  MT1ATR-IIa-i-1.1
 • Q2

  Bukod kay Tomas, sino pa ang tumabi?

  si Tata lang

  Tom, Tibo at Tata

  walang tumabi sa kanya

  si Tom lang  

  30s
  MT1ATR-IIa-i-1.1
 • Q3

  Nasaan ang tasa?

  mesa

  kalan

  puno

  lapag

  30s
  MT1ATR-IIa-i-1.1
 • Q4

  Ano ang nasa tabi ng tasa?

  mais at kanin

  buto at mansanas

  kanin at ulam

  buto at mais

  30s
  MT1ATR-IIa-i-1.1
 • Q5

  Ano ang ginawa ni Tomas sa buto at mais na nasa tabi ng tasa?

  itatabi

  ibabato

  itatapon

  ibibigay sa nanay

  30s
  MT1ATR-IIa-i-1.1
 • Q6

  Ano ang tunog ng unang titik sa salitang "abaniko"? 

  a

  i

  e

  o

  30s
  MT1PWR-Ib-i-1.1
 • Q7

  Alin sa mga sumusunod sa bagay ang nagsisimula sa titik na may tunog na /e/?

  ipis

  oso

  elisi

  ibon

  30s
  MT1PWR-Ib-i-1.1
 • Q8

  Alin sa mga sumusunod na salita ang nagsisimula sa titik na may tunog na /s/?

  sapatos

  lapis

  medyas

  bato

  30s
  MT1PWR-Ib-i-1.1
 • Q9

  Anong titik ang may tunog na /m/?

  Mm

  Bb

  Aa

  Ss

  30s
  MT1PWR-Ib-i-1.1
 • Q10

  Nakasalubong mo ang guro mo pagpasok mo isang umaga. Ano ang sasabihin mo?

  Saan ka papunta?

  Magandang hapon po. 

  Hoy, magandang umaga. 

  Magandang umaga po. 

  30s
  MT1OL-IIb-c-3.1
 • Q11

  Binigyan ka ng kamag-aral mo ng kanyang baon sapagkat naiwan mo sa bahay ang sa iyo. Ano ang sasabihin mo sa kanya?

  Pagbaunan mo na lang ako sa susunod, ha? 

  Mabait ka naman pala. 

  Yes!

  Maraming salamat. 

  30s
  MT1OL-IIb-c-3.1
 • Q12

  Sa pagmamadali, nabunggo mo nang bahagya ang iyong kamag-aral. Ano ang dapat mong sabihin?

  Pasensya ka na. 

  Nakaharang ka naman kasi eh. 

  Nagmamadali kasi ako. 

  Ay! Nabunggo pala kita. 

  30s
  MT1OL-IIb-c-3.1
 • Q13

  Hindi ka makadaan sa pinto sapagkat nakaharang ang iyong kaibigan. Ano ang sasabihin mo sa kanya?

  Alis!

  Ano bang ginagawa mo diyan?

  Makikiraan. 

  Tabi diyan. 

  30s
  MT1OL-IIb-c-3.1
 • Q14

  Aling pares ng salita ang magkatunog?

  anim - walo

  bato - bala

  kamay - buhay

  alis - alin

  30s
  MT1PA-Ib-i-2.1
 • Q15

  Aling pares ng salita ang magkatunog?

  sana - puno

  mais - pinto

  ako - ikaw 

  atis - batis

  30s
  MT1PA-Ib-i-2.1

Teachers give this quiz to your class