placeholder image to represent content

ışığın soğurulması

Quiz by zeynep

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  1.Işığı fazla soğuran cisimlerin sıcaklığı o oranda artar.
  doğru
  yanlış
  10s
 • Q2
  2.Yaz mevsiminde iken bir tişört giymek isteyen bir kişi, aşağıdaki tişörtlerden hangisini giyerse daha sıcak hissedebilir? (Tişörtlerin oluşturulduğu kumaşın türlerinin ve kalınlıklarının aynı olduğu kabul edilmelidir.)
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  10s
 • Q3
  3.- Güneş ışığı, içerisinde farklı renkler barındırmaktadır. Işığın içerisindeki renklerin bir kısmının ya da tamamının cisimler tarafından tutulmasına ...………....……....... denir. - …………………………… renkli cisimler ışığın tamamına yakınını yansıtır fakat ………………. renkli cisimler ışığın tamamına yakınını soğurur. Yukarıdaki cümlelerde yer alan boşluklar anlamlı bir şekilde doldurulacaktır. Bu boşluklara sırası ile aşağıdaki ifadelerden hangileri yazılmalıdır?
  Işığın soğurulması – Siyah - Beyaz
  Işığın yansıtılması – Beyaz – Siyah
  Işığın soğurulması – Beyaz - Siyah
  Işığın yansıtılması – Siyah - Beyaz
  20s
 • Q4
  4.Bir öğretmen öğrencilerine “Işık bir madde ile karşılaştığında neler olabilir?” şeklinde bir soru yöneltmiştir. Aşağıda bazı öğrencilerin verdiği cevaplar yer almaktadır.Verilen cevaplar incelendiğinde kaç numaralı yanıtların doğru olduğu sonucuna varılabilir?
  Question Image
  I ve II
  I, II ve III
  I ve III
  II ve III
  30s
 • Q5
  5.Bazı maddeler sayesinde beyaz ışık, içinde barındırdığı renklere ayrılabilir. Beyaz ışıktan elde edilen bu renk şeridine ……………………….. denir. Yukarıdaki cümle aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
  Gökkuşağı
  Işık tayfı
  Işığın soğurulması
  Renk çarkı
  20s
 • Q6
  6.Bitkilerin besin üretmek için gerçekleştirdikleri olaya fotosentez denir. Fotosentez, Güneş ışığından yararlanılarak gerçekleştirilir. Yukarıdaki grafikte ışığın rengine bağlı olarak fotosentez hızındaki değişim gösterilmiştir. Fotosentez hızı ile ışığın soğurulma miktarı arasında doğru orantı olduğu bilindiğine göre, grafik incelendiğinde bitkilerin yapraklarının hangi rengi en çok yansıttığı sonucuna ulaşılabilir?
  Question Image
  Yeşil
  Mavi
  Kırmızı
  Turuncu
  30s
 • Q7
  7.Işık enerjisini hareket enerjisine çevirmeye yarayan aracın görseli hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  Answer Image
  10s
 • Q8
  8.- Işığın soğurulması ile ilgili; I. Işığın soğurulmasında cismin rengi önemlidir. II. Işığı soğuran cisimlerin sıcaklığı artar. III. Koyu renkli cisimler ışığın büyük kısmını yansıtır. verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
  Yalnız II
  Yalnız III
  II ve III
  I ve II
  30s
 • Q9
  9.Beyaz ışık tüm ışık renklerinin bileşiminden oluşur. Güneş ışığı, ışık prizmasından geçirildiğinde kendini oluşturan renklere ayrılır.Aşağıdakilerin hangisinde beyaz ışığı oluşturan renkler doğru şekilde sıralanmıştır?
  Question Image
  Kırmızı- Turuncu- Sarı- Yeşil- Mor- Mavi
  Kırmızı- Sarı- Turuncu- Yeşil- Mor- Mavi
  Kırmızı- Turuncu- Yeşil- Sarı- Mavi- Mor
  Kırmızı- Turuncu- Sarı- Yeşil- Mavi- Mor
  30s
 • Q10
  10.X,Y,Z cisimlerinin siyah, beyaz ve mavi renklerinden birine sahip olduğu biliniyor. Güneş altına konulan aynı sıcaklıktaki cisimler bir süre bu şekilde bekletiliyor. Tekrar sıcaklık ölçümü yapılarak veriler tabloya kaydediliyor.Buna göre X, Y ve Z cisimlerinin renkleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
  Question Image
  Mavi - Siyah - Beyaz
  Beyaz - Mavi - Siyah
  Siyah - Beyaz - Mavi
  Mavi - Beyaz - Siyah
  30s

Teachers give this quiz to your class