placeholder image to represent content

ÔN THI HK1_K12_23.24

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
48 questions
Show answers
 • Q1

  Đâu là lệnh xoá bản ghi:

  Tools – Delete

  Edit – Delete

  File –delete

  Records – Delete

  120s
 • Q2

  Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hànhvào thời điểm nào :

  Trước khi nhập hồ sơ vàomáy tính

  Sau khi đã nhập các hồsơ vào máy tính

  Trước khi thực hiệncác phép tìm kiếm, tra cứu thông tin

  Cùng lúc với việc nhậpvà cập nhật hồ sơ

  120s
 • Q3

   Trong CSDL quản lí học sinh, khi một học sinh chuyển qua trường khác,ta cần thực hiện thao tác nào:

  Cập nhật hồsơ

  Khai thác hồ sơ

  Thay thế hồ sơ

  Tạo hồ sơ

  120s
 • Q4

  Xét công việc quản lý hồ sơ, học bạ. Trong sốcác công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

  Thống kê vàlập báo cáo

  Sửa thông tin trong hồ sơ.

  Xóa một hồ sơ

  Thêm  hai hồ sơ

  120s
 • Q5

  Chọn đáp án hợp lý nhất. Hai bản thiết kếCSDL quản lý đoàn viên khác nhau duy nhất ở một trường; bản thiêt kế thứ nhấtlưu tuổi Đoàn, bản thiết kế thứ hai lưu ngày vào Đoàn.

  Tất cả các đáp án trên đều đúng.

  Thiết kế thứ hai tốt hơn vì không cập nhật thông tin hằng năm về tuổi Đoàn.

  Thiết kế thứ nhất tốt hơn vì xác định được tuổiĐoàn mà không cần tính toán

  Cả hai bản thiết kế đều chưa tốt vì không cần quản lí ngày vào Đoàn của Đoàn viên.

  120s
 • Q6

  Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL

  Bán hàng

   Bán vé máy bay                     

  Tất cả đều đúng

  Quản lý học sinh trong nhà trường

  120s
 • Q7

  Trong Access, khi nhập dữ liệu cho bảng, giátrị của trường Gioi_Tinh là TRUE. Khi đó trường Gioi_Tinh được xác định kiểu dữliệu gì?

  Date/Time

  Boolean

  True/False

  Yes/No

  120s
 • Q8

  Chọn kiểu dữ liệu nào cho trường điểm thi:

  Currency

  AutoNumber

  Yes/No

  Number

  120s
 • Q9

  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu cho phép 

  Diễn tả yêu cầu cập nhật hay khaithác thông tin.

  Mô tả các đối tượngđược lưu trữ trong CSDL

  Khai báo kiểu dữ liệutrên CSDL

  Khai báo kiểu, cấu trúc DL;khai báo các ràng buộc.

  120s
 • Q10

  Tên cột (tên trường) được viết bằng chữ hoahay thường (Chọn đáp án hợp lý nhất):

  Bắt buộc viết hoa kí tự đầu tiên

  Không phân biệt chữ hoa hay thường.

  Bắt buộc phải viết thường

  Bắt buộc phải viết hoa

  120s
 • Q11

  Muốn đổi bảng THISINH thành tên bảng HOCSINHta thực hiện :

  Nháy phải chuột vào tên bảng THISINH/ Rename / gõ tên HOCSINH.

  Nháy chọn tên THISINH / gõ tên HOCSINH.

  File / Rename / gõ tên HOCSINH

  Trong chế độ thiết kế của bảng THISINH, gõtên HOCSINH vào thuộc tính caption của trường chính.

  120s
 • Q12

  Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của hệ QTCSDL?

  Cung cấp môi trườnglưu trữ CSDL

  Cung cấp thiết bị nhớ để lưutrữ CSDL

  Cung cấp môi trườngkhai thác thông tin của CSDL

  Cung cấp môi trường tạolập CSDL

  120s
 • Q13

  Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đềphân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL trên mạng máy tính:

  Người dùng

  Người lập trình

  Người quản trị CSDL

  Cả ba người trên

  120s
 • Q14

  Nếu so sánh với một ngôn ngữ lập trình nhưPascal thì ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu tương đương với thành phần nào?

  Cả ba thành phần trên

  Các chỉ thị nhập dữ liệu

  Các chỉ thị đóng/ mở tệp

  Các công cụ khai báo dữliệu

  120s
 • Q15

  Đối tượng làm việc chủ yếu của Access là gì ?

  Table.

  Field.

  Field name.

  Record.

  120s

Teachers give this quiz to your class