placeholder image to represent content

ôn tập cuối hk 2

Quiz by Ngọc Hồng

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  Công cụ này dùng để làm gì?
  Question Image
  Vẽ đường cong
  Vẽ hình chữ nhật
  Vẽ đường cong
  120s
 • Q2
  Công cụ này dùng để làm gì?
  Question Image
  Vẽ đường cong
  Vẽ hình chữ nhật
  Vẽ đường thẳng
  120s
 • Q3
  Công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Vẽ hình chữ nhật
  Chọn nét vẽ
  Tô màu
  Màu viền
  120s
 • Q4
  Tư thế đúng khi đặt tay lên bàn phím là
  Question Image
  C
  B
  A
  120s
 • Q5
  Công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Sao chép
  phóng to, thu nhỏ
  Viết chữ
  Tô màu
  120s
 • Q6
  thứ tự để vẽ 1 ngôi nhà
  Question Image
  1- 2 -3 - 4
  3 - 1 - 4 - 2
  4 – 2 – 1 - 3
  3 - 4 - 1- 2
  120s
 • Q7
  Thứ tự vẽ một chùm bóng
  Question Image
  4- 2 -1 3
  1- 2- 3- 4
  4 - 2 -3- 1
  4 -1 -2 -3
  120s
 • Q8
  Chuột máy tính dùng để làm gì
  gõ chữ và số
  gõ chữ
  gõ số
  điều khiển
  120s
 • Q9
  .
  Question Image
  phóng to
  thu nhỏ
  biến mất
  120s
 • Q10
  .
  Question Image
  phóng to
  thu nhỏ
  biến mất
  120s
 • Q11
  bàn phím máy tính dùng để làm gì
  gõ số
  gõ chữ và số
  gõ chữ
  120s
 • Q12
  Khi sao chép hình em sẽ giữ phím nào
  Alt
  Tất cả đều sai.
  Shift
  Ctrl
  120s
 • Q13
  công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Tô màu
  Viết chữ
  Sao chép
  tẩy xoá
  120s
 • Q14
  công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Tô màu
  viết chữ
  tẩy xoá
  Sao chép
  120s
 • Q15
  công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  tẩy xoá
  phóng to, thu nhỏ
  viết chữ
  tô màu
  120s

Teachers give this quiz to your class