placeholder image to represent content

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ I_K12

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
24 questions
Show answers
 • Q1

  Một Hệ CSDL gồm:

  CSDL và các thiết bị vật lí.

  Hệ QTCSDL và các thiết bị vật lí.

  CSDL, hệ QTCSDL và các phần mềm ứng dụng

   Các phần mềm ứng dụng và CSDL.

  120s
 • Q2

   Hệ quản trị CSDL là:

  Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL 

  Phần mềm dùng tạo lập CSDL 

  Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ một CSDL 

   Phần mềm dùng tạo lập, cập nhật, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL

  120s
 • Q3

   Khai thác hồ sơ gồm có những việc chính nào?

  Sắp xếp, tìm kiếm 

  Thống kê, lập báo cáo 

  Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo 

  Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê 

  120s
 • Q4

  Công việc thường gặp khi xử lí hồ sơ của một tổ chức? 

  Tạo lập hồ sơ 

  Tất cả các công việc trên 

  Cập nhật hồ sơ 

  Khai thác hồ sơ 

  120s
 • Q5

   Thống kê là việc:

  Khai thác hồ sơ dựa trên tính toán 

  Sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê 

  Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó          

  Tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ 

  120s
 • Q6

   Lập báo cáo là việc:

  Khai thác hồ sơ dựa trên tính toán 

  Sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê 

  Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó          

  Tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ 

  120s
 • Q7

  Bước đầu tiên của công việc tạo lập hồ sơ là: 

  Xác định chủ thể cần quản lí 

  Thu thập thông tin cần quản lí 

  Xác định cấu trúc hồ sơ 

  Tạo bảng biểu gồm các cột và dòng 

  120s
 • Q8

   Hoạt động nào sau đây có sử dụng CSDL:

  Bán hàng 

  Quản lý học sinh trong nhà trường 

   Tất cả đều đúng

  Bán vé máy bay 

  120s
 • Q9

  Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào :

   Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính

   Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin

   Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ

   Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính

  120s
 • Q10

  Trong  CSDL quản lí học sinh, khi một học sinh chuyển qua trường khác, ta cần thực hiện thao tác nào:

  Thay thế hồ  sơ

  Cập nhật hồ sơ  

  Khai thác hồ sơ  

  Tạo hồ sơ  

  120s
 • Q11

   Xét công việc quản lý hồ sơ, học bạ. Trong số các công việc sau, những việc nào không thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ?

   Thống kê và lập báo cáo

  Sửa thông tin trong hồ sơ.  

  Thêm hai hồ sơ  

  Xóa một hồ sơ  

  120s
 • Q12

  Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?  

  Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.  

  Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.  

  Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên  

  Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.  

  120s
 • Q13

  Một học sinh lớp 12B được chuyển sang lớp 12C sau khai giảng một tháng. Nhưng sang HKII, xét nguyện vọng cá nhân, nhà trường chuyển học sinh đó trở lại lớp 12B để có điều kiện giúp đỡ học sinh khác. Tệp hồ sơ của học sinh đó được cập nhật bao nhiêu lần?  

  Phải cập nhật một lần  

  Phải cập nhật hai lần  

  Phải cập nhật bốn lần.  

  Không cập nhật lần nào  

  120s
 • Q14

   Xét tệp hồ sơ học bạ của một lớp. Các hồ sơ được sắp xếp giảm dần theo điểm trung bình của học sinh. Việc nào nêu dưới đây đòi hỏi phải duyệt tất cả các hồ sơ trong tệp?

  Tìm học sinh nữ có điểm trung bình thấp nhất  

  Lọc ra 4 học sinh bất kỳ trong lớp để tính xác suất  

  Tính điểm trung bình của tất cả học sinh trong lớp  

  Tìm học sinh nam có điểm trung bình cao nhất  

  120s
 • Q15

   Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu cho phép :

  Diễn tả yêu cầu cập nhật hay khai thác thông tin.  

  Khai báo kiểu, cấu trúc DL; khai báo các ràng buộc.  

  Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL  

  Khai báo kiểu dữ liệu trên CSDL  

  120s

Teachers give this quiz to your class