placeholder image to represent content

ÔN TẬP TIN 12_B1,2

Quiz by Nguyen Thi Bich Phuong

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
47 questions
Show answers
 • Q1

  Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?

  Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

  Cập nhật hồ sơ

  Khai thác hồ sơ

  Tạo lập hồ sơ

  30s
 • Q2

  Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:

  A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.

  B. Hỗ trợ ra quyết định

  D. Cả A và B đều sai.

  Cả A và B đều đúng

  30s
 • Q3

  Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

   Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

  Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.

  Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên

  Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

  30s
 • Q4

  Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

  Bộ nhớ ngoài

  Bộ nhớ RAM

  Bộ nhớ ROM

  Các thiết bị vật lí

  30s
 • Q5

  Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?

  Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính

  Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ

  Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính

  Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin

  30s

Teachers give this quiz to your class