placeholder image to represent content

Naging Sultan si Pilandok/Nakalbo ang Datu

Quiz by RIZA ROMANO

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • view complete results in the Gradebook and Mastery Dashboards
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1

  1. Anong kultura o kaugalian ng mga Muslim ang masasalamin sa kuwentong- bayang “Naging Sultan si Pilandok”?

  Ang paraan ng kanilang pamumuhay

  Ang pagkakaroon ng kapangyarihan

  Ang estado ng kanilang buhay na tanging mga mayayaman lamang ang pinapayagang manamit ng kulay ginto at tumira sa malalaking bahay.

  Ang pagkakaroon ng sultan bilang pinuno ng kanilang lugar

  30s
  Edit
  Delete
 • Q2

  2. Ano ang mensaheng mapupulot mula sa “Naging Sultan si Pilandok”?

  Maging palakaibigan

  Maging tuso sa lahat ng pagkakataon.

  Matutong dumiskarte sa oras ng kagipitan at pangangailangan.

  Huwag maging gahaman sa kayamanan at matutong makunteto kung ano ang meron ka.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q3

  Ano ang masasalamin mula sa tagpuang binanggit at inilarawan sa kuwentong bayan na “Naging Sultan si Pilandok”?

  Masasalamin dito na pangigisda ang pangunahing pinagkukunan ng hanapbuhay ng mga Pilipinong Muslim.

  Masasalamin dito ang kayamanang taglay at kasaganahan sa buhay ng mga taong naninirahan sa Mindanao.

   Masasalamin dito ang lawak ng kabundukan at kapatagan ng mga Pilipinong Muslim.

  Masasalamin dito ang mga Maranao na nakatira sa paligid ng lawa ng Lanao at napaliligiran ng anyong tubig.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q4

   Sinabi ni Pilandok na papaano na ang pamumuno sa kaharian.

  Si Pilandok ay walang pakiaalam sa kaharian.

   Si Pilandok ay may balak para sa kaharian.

  Si Pilandok ay may hinanakit sa kaharian.

  Si Pilandok ay may galit sa kaharian

  30s
  Edit
  Delete
 • Q5

  Nanggilalas ang sultan nang makita si Pilandok sa kanyang magarang kasuotan.

  Ang Sultan ay nalungkot para kay Pilandok

  Ang Sultan ay may pagmamahal kay Pilandok

  Ang Sultan ay natuwa kay Pilandok

  Ang Sultan ay natakot ng makita si Pilandok

  30s
  Edit
  Delete
 • Q6

  “Ililihim po natin ang bagay na ito,” wika ni Pilandok sa Sultan.

  Si Pilandok ay matapat sa Sultan

  Si Pilandok ay may regalo sa Sultan.

  Si Pilandok ay may balak na masama sa Sultan

  Si Pilandok ay may sorpresa sa Sultan.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q7

  Ano ang kulturang masasalamin mula sa kuwentong-bayan na pinamagatang“Nakalbo ang Datu”?

  Ang pagbubunot ng puting buhok sa mga Muslim ay nakakabata.

  Ang pagbubunot ng itim na buhok sa mga Muslim ay suwerte sa pagsasama ng mag-asawa

  Tungkol sa pag-aasawa ng mga Muslim na lalaki na maaaring mag-asawa nang dalawa o higit pa basta kayang sustentuhan ang pangangailangan ng mga ito.

  Tungkol sa pag-aasawa ng mga Muslim na babae na maaaring mag-asawa nang dalawa o higit pa basta kayang sustentuhan ang pangangailangan ng mga ito.’

  30s
  Edit
  Delete
 • Q8

  Ano ang mensaheng nais iparating ng “Nakalbo ang Datu”?

  Lahat ng nabanggit

  Gagawin ang lahat sa ngalan ng pag-ibig at isusuko ang lahat masunod lamang ito.

  May tamang panahon para sa tunay at wagas na pag-ibig, huwag itong madaliin

  Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q9

  Ano ang pagkakatulad ng kuwentong-bayan na “Naging Sultan si Pilandok at “Nakalbo ang Datu?

  Ito ay parehong may layuning maglibang at magbigay ng aral sa mga mambabasa.

  Ito ay tumatalakay sa kaugalian at tradisyon ng mga Pilipinong Muslim.

  Lahat ng nabanggit

  Ito ay parehong kuwentong-bayan ng mga taga-Mindanao.

  30s
  Edit
  Delete
 • Q10

  Anong uri ng akdang pampanitikan ang Naging Sultan si Pilandok at Nakalbo ang Datu?

  kuwentong bayan

  dula

  tula

  alamat

  30s
  Edit
  Delete

Teachers give this quiz to your class