placeholder image to represent content

Động lượng - Chuyển động tròn

Quiz by Ngọc Thảo Nguyễn (2022LPP015)

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1

  Chuyển động của vật nào dưới đây là chuyển động tròn đều?

  Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với mặt đường, xe chạy đều

  Chuyển động của một con lắc đồng hồ

  Chuyển động của cái đầu van xe đạp đối với người ngồi trên xe, xe chạy đều

  Chuyển động của một mắt xích xe đạp

  120s
 • Q2

  Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 72 km/h. Động lượng của hòn đá là

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q3

  Khi vận tốc của một vật tăng 2 lần thì động lượng của vật

  giảm 4 lần

  tăng 4 lần

  giảm 2 lần

  tăng 2 lần

  120s
 • Q4

  Một chất điểm M thực hiện chuyển động tròn đều như hình. Nhận xét nào sau đây là đúng?

  Question Image

  C là vectơ vận tốc, D là vectơ gia tốc

  B là vectơ vận tốc, D là vectơ gia tốc

  A là vectơ vận tốc, B là vectơ gia tốc

  B là vectơ vận tốc, A là vectơ gia tốc

  120s
 • Q5

  Một chất điểm chuyển động tròn đều thực hiện một vòng mất 4s. Tốc độ góc của chất điểm là bao nhiêu (làm tròn một chữ số sau dấu phẩy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q6

  Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về động lượng

  Động lượng của một vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc của vật đó

  Động lượng là đại lượng vectơ

  Động lượng có đơn vị là kg.m/s

  Động lượng của một vật đặc trưng cho trạng thái chuyển động của vật đó

  120s
 • Q7

  Chu kì trong chuyển động tròn đều là

  thời gian vật di chuyển

  số vòng vật đi được trong 1 giây

  thời gian vật đi được một vòng

  thời gian vật chuyển động

  120s
 • Q8

  Túi khí trong ô tô có tác dụng gì?

  Cung cấp khí cho người trong ô tô

  Bảo vệ con người trong trường hợp xe xảy ra va chạm

  Cung cấp khí cho các bánh xe

  Trang trí cho xe đẹp hơn

  120s
 • Q9

  Xe A có khốilượng 1000 kg, chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000 kg,chuyển động với vận tốc 30 km/h. Động lượng của

  Động lượng của xe A bằng động lượng xe B

  Động lượng của xe B lớn hơn động lượng xe A

  Động lượng của xe B gấp đôi động lượng xe A

  Động lượng của xe A lớn hơn động lượng xe B

  120s
 • Q10

  Tìm chiều dài của một cung tròn của đường tròn có bán kính 0,5 m, được chắn bởi góc 60o (làm tròn hai chữ số sau dấu phẩy)

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q11

  Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính xác định. Khi tốc độ dài của vật tăng lên hai lần thì

  tốc độ góc của vật giảm đi 2 lần

  gia tốc của vật tăng lên 4 lần

  tốc độ góc của vật tăng lên 4 lần

  gia tốc của vật không đổi

  120s
 • Q12

  Viên bi A có khối lượng m1 = 60g chuyển động với vận tốc v1 = 5 m/s va chạm vào viên bi B có khối lượng m2 = 40 g chuyển động ngược chiều có vận tốc v2. Sau va chạm, hai viên bi đứng yên. Độ lớn vận tốc viên bi B là bao nhiêu m/s

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q13

  Một viên bi thép 0,1 kg rơi từ độ cao 5 m xuống mặt phẳng ngang. Tính độ biến thiên động lượng trong trường hợp khi chạm sàn bi bay ngược trở lại cùng vận tốc theo phương cũ. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của viên bi sau va chạm.

  Users enter free text
  Type an Answer
  120s
 • Q14

  Va chạm đànhồi và va chạm mềm khác nhau ở điểm nào sau đây?

  Hệ va chạm mềm có động lượng bảo toàn còn vachạm đàn hồi thì động lượng không bảo toàn

  Hệ va chạm đàn hồi có động năng không thay đổi còn va chạm mềm thì động năng thay đổi.

  Hệ va chạm mềm có động năng không thay đổi cònva chạm đàn hồi thì động năng thay đổi

  Hệ va chạm đàn hồi có động lượng bảo toàn còn vachạm mềm thì động lượng không bảo toàn

  120s
 • Q15

  Đổi 45o bằng

  π/6

  π/4

  π/8

  π/3

  120s

Teachers give this quiz to your class