placeholder image to represent content

Nõukogude Liit ja ENSV

Quiz by Anu-Liis Lauk

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
10 questions
Show answers
 • Q1
  Kes oli Nõukogude Liidu juht pärast Stalinit?
  Hruštšov
  Brežnev
  Gorbatšov
  Beria
  60s
 • Q2
  Mis Nõukogude juhi ajal algas stagnatsioon?
  Gorbatšovi
  Stalini
  Hruštšovi
  Brežnevi
  60s
 • Q3
  Mis järgnevast iseloomustab Nõukogude Liidu majandust?
  Suur tähelepanu osutamine tarbekaupade tootmisele
  Käsu- ja plaanimajandus
  Vabaturumajandus
  Tootmine vastavalt ühiskonna vajadustele
  60s
 • Q4
  Mis on stagnatsioon?
  Majanduse juhtimise põhimõte
  Seisak kõigil elualadel
  vanurite võim
  Riigivalitsemisvorm
  60s
 • Q5
  Kes järgnevatest ENSV valitsusjuhtidest oli võimul kõige kauem?
  Karl Vaino
  Vaino Väljas
  Johannes Käbin
  Nikolai Karotamm
  60s
 • Q6
  Kes oli ENSV valitsusjuht, kui siin algas venestamine?
  Johannes Käbin
  Karl Vaino
  Vaino Väljas
  Nikolai Karotamm
  60s
 • Q7
  Mis on kolhoos?
  Tööstuskompleks
  Ühismajand
  Nõukogude julgeolekuorgan
  Suurtööstus
  60s
 • Q8
  Mis järgnevast EI OLNUD Nõukogudeliku majanduspoliitika tagajärg
  Linnastumine
  Keskkonnareostus
  Erasektori areng
  Võõrkeelse elanikkonna kasv
  60s
 • Q9
  Mis oli peamine vastupanu vorm ENSV-s Nõukogude režiimile? (1940.-1950. aastad)
  Avalikud pöördumised
  Laulev revolutsioon
  Massimeeleavaldused
  Metsavendlus
  60s
 • Q10
  Mis on industrialiseerimine?
  Metsavendade tagakiusamine
  Talude kollektiviseerimine
  Sõjaks valmistumine
  Suurtööstuse eelisarendamine
  60s

Teachers give this quiz to your class