placeholder image to represent content

OFFICE LOGISTIC HANDLING

Quiz by Dewi Doria

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
20 questions
Show answers
 • Q1
  Apakah kelebihan rantaian bekalan hijau?
  Pembaziran dapat diatasi dengan membeli
  Peningkatan kualiti dan produk
  Jumlah yang baik dan boleh digunakan
  Jualan secara langsung dapat membantu peniaga
  30s
 • Q2
  Apakah itu Green Logistik?
  Lebih banyak bahan api api kenderaan yang cekap dan denga kitar semula yang dipertingkatkan
  Mengurangkan luaran pengangkutan barang, logistik bandar, logistik terbalik, strategi persekitaran korporat ke arah logistik, dan pengurusan rantaian bekalan hijau.
  Penggunaan bahan bakar alternatif juga dikompensasi dengan pengurangan jumlah perjalanan kenderaan.
  Pengurusan perubahan; walau bagaimana pun perkara ini diimbangi oleh bilangan perjalanan kenderaan
  30s
 • Q3
  Bagaimanakah memastkan bahawa semua sumber pengangkutan digunakan dengan baik?
  Belanjawan jualan, kos pengeluaran dan segala perbelanjaan operasi yang akan menghasilkan ramalan pendapatan bersih.
  Optimistik akan memberi kesan yang langsung kepada belanjawan yang lain terutama dari sudut realistik dan ketepatannya.
  Menggunakan lebih sedikit tenaga untuk memindahkan barang dari asal ke tujuan
  Merangkui rancangan pembiayaan aset-aset tetap, projek-projek dan aktiviti-aktiviti jangka panjang.
  30s
 • Q4
  Apakah itu penghantaran?
  Mengambil kira masa wang dan aliran tunai projek balik
  Menerangkan bagaimana kaedah tempoh bayar balik mengabaikan kriteria keuntungan sebagai asas membuat keputusan.
  Mendapatkan pulangan terus diabaikan walaupun projek tersebut masih dapat menghasilkan aliran tunai masuk selepas tamat.
  Pergerakan fizikal barang dari satu titik ke titik yang lain, seperti perpindaha barang dari gudang ke pelanggan
  30s
 • Q5
  Apakah definisi etika pekerja?
  Perancangan, belanjawan sebagai alat pengawalan pengurusan
  Persaingan akan menyebabkan memilih projek yang mempunyai pulangan yang rendah
  Nilai dan etika kerja adalah penting di dalam sesebuah organisasi untuk membina keperibadian yang berkualiti dan jati diri warganya.
  Menjamin kemandirian sesebuah organisasi atau perniagaan
  30s
 • Q6
  Berapa bilangan zon terdapat di perihal muka hadapan Sampul Surat?
  7
  6
  4
  5
  30s
 • Q7
  Apakah ciri-ciri mel bukan standard?
  Tidak lebih 2kg
  Menunjukkan untung dan rugi
  Memberi barang niaga dan jualan tersendiri
  Jualan dan pendapatan lain dari hasil
  30s
 • Q8
  Apakah electronic mail (EMAIL)?
  E-mel moden beroperasi di seluruh internet atau komputer lain
  Sama ada nyata atau tidak, tetapi dikawal dan dimiliki sepenuhnya oleh perniagaan lesen.
  Perniagaan pada masa yang lepas membeli barangan
  Pengaliran faedah-faedah ekonomi keluar dai perniagaan.
  30s
 • Q9
  Apakah maksud mesyuarat?
  Persamaan
  Perhimpunan
  Perjumpaan
  Persatuan
  30s
 • Q10
  Apakah maksud mel pukal?
  Perkhidmatan ini bebas.
  Hanya tertakluk untuk penghantaran
  Bayaran pos jelas tanpa perlu menggunakan setem
  E-mail
  30s
 • Q11
  Apakah intipati notis panggilan?
  Maklumat dalam penyata kewangan seterusnya digunakan oleh pengguna dalama dan pengguna luaran perniagaan untuk tujuan perancangan dan pembuatan keputusan.
  Butiran organisasi yang menghantar notis panggilan. Butiran ini sepatutnya mempunyai nama dan alamat berdaftar/ rasmi organisasi (biasanya dengan logo atau kepala surat), nombor telefon, faksimili, mel elektronik dan lain-lain.
  Proses penyediaan maklumat kewangan mengenai perniagaan untuk membantu peniaga membuat perbandingan perlaksanaan aktiviti.
  Satu proses merekod urus niaga perniagaan yang mempunyai nilai wang secara tepat dan sistematk dalam buku-buku perniagaan berasaskan sistem catatan.
  30s
 • Q12
  Apakah tujuan garis paduan penggunaan prosedur dan etika persidangan atas talian?
  Penggunaan sidang dan mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
  Kaedah penggunaan silang
  Memastikan garis panduan yang telah ditetapkan
  Untuk menjelaskan kaedah penggunaan sidang VC dan memastikan perlaksanaan mengikut garisa panduan yang telah ditetapkan dikeluarkan.
  30s
 • Q13
  Apakah kelebihan aplikasi ZOOM?
  Mudah dibelanjakan dan digunakan
  Mudah digunakan
  Mudah bagi tempoh perakauanan akan datang
  Mudah dijual dan dibeli
  30s
 • Q14
  Apakah definisi bagi buku log?
  Salinan rekod akaun semasa yang dibuka oleh perniagaan dengan bank.
  Perbezaan catatan dalam buku tunai dan penyata bank
  Catatakn perincian dan peristiwa yang berkaitan sesuatu
  Merupakan catatan yang terpaksa ditolak hak untuk ditunaikan.
  30s
 • Q15
  Berapakah bilangan pengurusan rantaian bekalan?
  3
  4
  5
  6
  30s

Teachers give this quiz to your class