placeholder image to represent content

on tap khoi 4

Quiz by Le Thanh Tam

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1
  Công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Sử dụng các hàm để tính toán
  Nối nhiều ô thành 1 ô
  Sắp xếp dữ liệu
  Lọc dữ liệu
  120s
 • Q2
  Công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Sắp xếp dữ liệu
  Nối nhiều ô thành 1 ô
  Sử dụng các hàm để tính toán
  Lọc dữ liệu
  120s
 • Q3
  Công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Sắp xếp dữ liệu
  Sử dụng các hàm để tính toán
  Lọc dữ liệu
  Nối nhiều ô thành 1 ô
  120s
 • Q4
  Công cụ này dùng để làm gì
  Question Image
  Sắp xếp dữ liệu
  Sử dụng các hàm để tính toán
  Nối nhiều ô thành 1 ô
  Lọc dữ liệu
  120s
 • Q5
  Công thức nào sau đây là đúng
  Question Image
  D
  A
  B
  C
  120s
 • Q6
  Phần mềm Encore giúp em:
  kí âm bài nhạc
  tạo bảng tính
  Soạn thảo văn bản
  biên tập phim ảnh
  120s
 • Q7
  Phần mềm Microsoft Excel giúp em:
  Tạo bảng tính
  biên tập phim ảnh
  Soạn thảo văn bản
  kí âm bài nhạc
  120s
 • Q8
  Phần mềm Microsoft Word giúp em:
  Tạo bảng tính
  kí âm bài nhạc
  biên tập phim ảnh
  Soạn thảo văn bản
  120s
 • Q9
  Phần mềm Microsoft PowerPoint giúp em:
  biên tập phim ảnh
  Trình diễn bài thuyết trình
  Tạo bảng tính
  kí âm bài nhạc
  120s
 • Q10
  Bài nhạc của em có 2 khuông nhạc và mỗi khuông nhạc có 4 ô nhịp, em chọn Layout là:
  Question Image
  B
  C
  D
  A
  120s
 • Q11
  Trong phần mềm Excel, công thức cho kết quả là giá trị trung bình của các số được chọn là:
  MIN
  AVERAGE
  MAX
  SUM
  120s
 • Q12
  Trong phần mềm Excel, công thức cho kết quả là giá trị Tổng của các số được chọn là:
  SUM
  AVERAGE
  MAX
  MIN
  120s
 • Q13
  Trong phần mềm Excel, công thức cho kết quả là giá trị lớn nhất của các số được chọn là:
  SUM
  MAX
  MIN
  AVERAGE
  120s
 • Q14
  Trong phần mềm Excel, công thức cho kết quả là giá trị nhỏ nhất của các số được chọn là:
  MAX
  AVERAGE
  SUM
  MIN
  120s
 • Q15
  Số ô nhịp có trong hình dưới là:
  Question Image
  4 ô nhịp
  7 ô nhịp
  5 ô nhịp
  6 ô nhịp
  120s

Teachers give this quiz to your class