placeholder image to represent content

OPLAN TO SOAR G10-AP

Quiz by Mairah Zapanta

Grade 10
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measures 1 skill from
Grade 10
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

AP10-1-N3

Track each student's skills and progress in your Mastery dashboards

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  Ano ang negatibong implikasyon ng pag-usbong ng mga dayuhang kompanya sa bansa?

  Pagkalito ng maraming namumuhunan sa mga produkto at serbisyo sa pamilihan.

  Paglawak ng impluwensiya ng kulturang dayuhan sa pamumuhay ng mga Pilipino.

  Tumitinding pakahumaling ng mga Pilipino sa mga dayuhang produkto

  Pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil hindi patas ang kompetisyon sa dayuhang kalakalan.

  30s
 • Q2

  Dahil sa globalisasyon, naging pangkaraniwan sa mga mamimili ang pagbili ng imported na produkto mula sa agrikultural na aspeto tulad ng gulay, karne at isda. Sa paanong paraan nakasasama ang sitwasyong ito sa ating ekonomiya?

  Pinaliliit ang kita ng sektor ng agrikultura

  Nahihilig ang tao sa imported na produkto 

  Mas madalang lutuin ang mga pagkaing Pilipino

  Nagdudulot ito ng implasyon na nararanasan sa ekonomiya

  30s
  AP10-1-N3
 • Q3

  Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI isa sa mga pagbabagong hatid ng globalisasyon?

  Pagdagsa ng mga turista sa iba't ibang panig ng mundo

  Mabilis na pagdaloy ng impormasyon sa tulong ng internet

  Pananaig ng mga ideya at kultura na nagmula sa mga Kanluraning bansa

  Pagkakaroon ng iba't ibang wika sa daigdig

  30s
 • Q4

  Isa sa malaking hamon sa kalagayan ng mga manggagawa ay pagkakaroon ng mga pagbabago sa pagtatrabaho. Alin sa sumusunod ang inilalarawan nito?

  Pinayagan ang mga dayuhang kompanya sa mababang pasahod sa mga manggagawa.

  Pantay na sahod ng manggagawang may kapansanan at walang kapansanan sa isang kompanya sa loob ng matagal na panahon.

  Humigpit ang proseso sa pag-a-apply sa mga dayuhang kompanya dahil sa cheap labor

  Dumami ang mga manggagawang nagtatrabaho bilang Call Center Agent

  30s
 • Q5

  Alin sa mga sumusunod ang HINDI negatibong epekto ng malayang kalakalan sa ibang bansa?

  Naging malaking bagsakan ang Pilipinas ng mga imported na produkto

  Maraming produkto ang pagpipilian ng mga mamimili sa pamilihang lokal 

  Nahihirapan ang maliliit na negosyo na makipagkompetensya sa malalaking dayuhang kompanya

  Nagkakaroon ng kakulangan sa bansa dahil labis ang export ng mga lokal na produkto

  30s
 • Q6

  Si Pangulong Duterte ay nagsagawa ng state visit sa Israel at Jordan noong 2019. Sa iyong palagay, paano nakatulong sa mga manggagawang Pilipino ang ugnayang diplomatiko para sa kalagayan ng mga OFW?

  Natitiyak ang kaligtasan at magandang kalagayan ng mga OFWs sa mga bansang binisita.

  Nakahingi ng tulong pinansyal sa panahon ng disaster.

  Pagsanib ng kulturang Pilipino at kulturang banyaga 

  Nagsagawa ng kasunduan sa kalakalan at pamumuhunan

  30s
 • Q7

  Marami ang bumibili ng mga laruan sa Divisoria na nagmula sa bansang China. Anong positibong epekto ng malayang kalakalan mula sa sitwasyon?

  Pagkakataong makabili ng imported na produkto

  Pagkakataong makabili ng murang produkto at maraming negosyanteng Tsino ang nanirahan sa bansa.

  Pagkakataong makabili sa Divisoria dahil maraming Tsinong negosyante dito.

  Pagkakataong maengganyong bumili dahil maraming pera ang mamimili

  30s
 • Q8

  Si Tess ay isang OFW at namasukan sa Hong Kong. Kung maninirahan siya sa nasabing bansa, anong kalagayan ang maaaring maranasan sa pananatili sa Hong Kong?

  May kasanayan na siya sa pagiging OFW niya sa Hong Kong

  Magiging residente na si Tess sa Hong Kong

  Malaki ang kita ng isang OFW tulad ni Tess kaya maninirahan na siya sa Hong Kong

  Mababago ang pagiging Pilipino ni Tess dahil maninirahan na siya sa Hong Kong

  30s
 • Q9

  Dahil sa malayang kalakalan, madaming imported na produktong may kinalaman sa agrikultura sa bansa. Alin ang negatibong epekto ng pagpasok ng mga imported na produktong agrikultural sa bansa?

  Nagbago ang mga putaheng niluluto ng mga Pilipino

  Naisasantabi ang gulay at prutas na lokal ng bansa

  Malaking agwat ng mga magsasakang manggagawa at may-ari ng lupang sinasaka

  Lumiliit ang gawaing agrikultural na ambag sa bansa.

  30s
 • Q10

  Bakit maituturing na 'produktonng pang-eksport' ang mga Pinoy Workers sa ibang bansa?

  Dahil marami ay tinatrato bilang gamit sa ibang bansa at hindi manggagawa

  Dahil ibinenta sila ng recruiter nila noong nag-aplay bilang manggagawang OFW

  Dahil pamalit sila at itinuturing na isang dayuhang produkto

  Dahil binabayaran sila sa kanilang serbisyo o paglilingkod sa ibang bansa 

  30s
 • Q11

  Ano ang nararapat gawin ng mga Pinoy Workers na propesyonal upang tulungan ang bansang mapatatag ang kalagayan sa paggawa bilang bahagi ng globalisasyon?

  Ipamalas ang kakayahan at kahusayan ng mga Pinoy Workers mismo sa Pilipinas

  Lisanin ang Pilipinas at maging migrante lalo kung maganda ang trabaho ng isang Pinoy Worker sa ibang bansa

  Maglingkod sa ibang bansa dahil mas mataas ang sahod na ipinagkakaloob sa mga Pinoy Workers

  Magdemand ng mataas na sweldo mula sa pamahalaan

  30s
 • Q12

  Ang mga nurse, doktor, guro, at engineer ay ilan sa mga pansamantalang nangingibang bayan upang magtrabaho. Sa anong sektor nabibilang ang mga nabanggit  na manggagawa?

  Industriya

  Agrikultura

  Impormal na Sektor

  Serbisyo

  30s

Teachers give this quiz to your class