placeholder image to represent content

OPLAN-SOAR G7 Araling Panlipunan

Quiz by Shiela Caindoy

Grade 7
Araling Panlipunan
Philippines Curriculum: Grades K-10 (MELC)

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
18 questions
Show answers
 • Q1

  1. Isang itong  mahalagang institusyon sa bansa na ang pangunahing tungkulin ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan.

  Samahang makalipunan

  Organisado at sentralisadong pamahalaan

  Samahangorganisado

  Samahang makabayan

  30s
 • Q2

  2. Ito ang batayan na may mahusay na antas sa  pamumuhay ng tao upang makamit ang pag-unlad.

  Mataas na antas ng kaalamang intelektwal

  Mataas na antas ng kaalamang pangsensiya

  Mataas na antas ng kaalaman sateknolohiya                

  Mataas na antas ng kaalamang pampulitika

  30s
 • Q3

  3. Ang salitang ito ay nanggaling sa wikang Filipino na ang ibig sabihin ay mahusay o magaling.

  Matalino

  Bihasa

   Eksperto

  Talentado

  30s
 • Q4

  4.  Ayon sa mga mananalasay, ang kabihasnang Indus ay naglaho sa hindi matiyak na kadahilanan. Ano sa iyong palagay ang dahilan?

  Sinakop ito ng mga karatig lungsod

  Sinakop ito ng mga mandirigmang mula sa hilaga

  Sadya nilang nilisan dahil sa salot

  Marahil ay sanhi ng kalamidad

  30s
 • Q5

  5. Ang salitang ito ay nangangahulugang “Lupain sa pagitan ng dalawang ilog”.

  Silt

  Fertile Crescent

  Baltik

  Mesopotamia

  30s
 • Q6

  6. Sinasabing “Lundayan ng sibilisasyon” sa daigdig.

   Europa

  Meso-america

  Africa

  Asya

  30s
 • Q7

  7. Alin sa ibaba ang nangangahulugan ng salitang Buddha?

   “The Chosen One”

   “The One”

   “Messiah”

  “The Enlightened One”

  30s
 • Q8

  8. Sa bansang ito nagmula ang relihiyong Hinduismo.

  Nepal

  India

  Pakistan

  Iran

  30s
 • Q9

  9. Bilang isang mag—aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa karunungan?

  Palagiang pagbabasa

  Pagsasaliksik sa mga bagay na hindi alam

  Pag-aaral nang mabuti

  Pakikinig ng mga balita sa loob at labas ng bansa

  30s
 • Q10

  10. Isa sa paniniwala ng mga  Asyano na “ang kanilang imperyo ay sentro ng daidig at ang namumuno ay Anak ng Langit”. Ano ito?

  Devaraja

  Men of Powers

  Divine Origin

  Mandate of Heaven

  30s
 • Q11

  11. May paniniwala ang mga Hapones na ang kanilang bansa ay nagbubuklod sa kanila upang lalo pang umunlad. Ano ito?

  Divine Origin

   Caliph   

  Devaraja

  Sinocentrismo

  30s
 • Q12

  12. Alin sa ibaba ang nagpapakita na nakakatulong ang mga Asyanong pananaw at panihiwala. 

  Nagiging sentro ng paniniwala at pananaw ng mga Asyano 

  Nagiging mas madali sa mga Europeo na masakop ang lupain ng Asya

  Nagiging buklod at katangi-tangi ang mga bansa na kabilang sa Asya

  Nagiging gabay at pundasyon ito sa paglinang at pagbuo ng kanilang kabihasnan

  30s
 • Q13

  13. Tawag sa kaugalian ng mga Hindu, pagpapakamatay o pagkitil ng kanyang buhay sa libing ng namatay na asawa. Ano ito?

  Suttee

   Dote

  Foot Binding

  Yin

  30s
 • Q14

  14. Alin sa mga summusunod ang bahagi ng kultura ng Tsina sa mga kababahian na kung saan nag sasagawa ng pagpapaliit ng mga paa ng hanggang tatlong pulgada sa pamamagitan ng mahigpit na pagbalot nito ng tela.

  Foot Binding

  Foot Bridge

  Foot loose

  Foot Spa

  30s
 • Q15

  15. Ito ang katawagaan sa natapos na proseso ng foot binding sa mga sinaunang kababaihan sa Kabihasnang Tsina. 

  Sakura Feet

  Lotus Feet

  Cherry Blossom Feet

  Lotus 

  30s

Teachers give this quiz to your class