placeholder image to represent content

OUP Training

Quiz by Nancy Doan

Feel free to use or edit a copy

includes Teacher and Student dashboards

Measure skills
from any curriculum

Tag the questions with any skills you have. Your dashboard will track each student's mastery of each skill.

With a free account, teachers can
 • edit the questions
 • save a copy for later
 • start a class game
 • automatically assign follow-up activities based on students’ scores
 • assign as homework
 • share a link with colleagues
 • print as a bubble sheet

Our brand new solo games combine with your quiz, on the same screen

Correct quiz answers unlock more play!

New Quizalize solo game modes
12 questions
Show answers
 • Q1

  Tựa sách mới nhất của OUP có thể thay thế cho tựa Family and Friends series và Everybody Up là gì?

  Starlight

  Beehive

  Oxford Discover

  Bright Ideas

  20s
 • Q2

  Phần thực hành trực tuyến (Online Practice) của sách Everybody Up có thể tìm thấy ở đâu?

  Student Book

  Work Book

  Work Book kèm code truy cập và Online Play

  Online Play

  20s
 • Q3

  Oxford Discover là giáo trình tiểu học không phù hợp với chương trình học nào?

  Tiếng Anh nâng cao

  Học hè

  Chương trình tiếng Anh hệ song ngữ

  Chương trình tiếng Anh trong trường quốc tế

  20s
 • Q4

  Bộ giáo trình mới Beehive có bao nhiêu cấp độ?

  8

  6

  7

  5

  20s
 • Q5

  Kể tên các tựa sách thuộc bộ Oxford Discover?

  Tiny Talk, Oxford Discover, Solutions

  Show and Tell, Oxford Discover, Oxford Discover Futures

  First Friends, Oxford Discover, Metro

  Learning English with Dora, Oxford Discover, Link it

  20s
 • Q6

  Phần thực hành trực tuyến trong phần luyện thi KET, PET, FCE trong giáo trình Link It dài bao nhiêu giờ?

  40 giờ

  30 giờ

  20 giờ

  50giờ

  20s
 • Q7

  Bộ giáo trình nào phù hợp cho sinh viên và người lớn để nâng cao kỹ năng nghe nói?

  Business Result

  Effective Writing

  English File, American English File, Smart Choice, Q Skills for success

  Solutions

  20s
 • Q8

  Bộ sách Oxford Discover Futures tương ứng với khung năng lực CEFR nào?

  A2 đến C1

  A0 đến B2

  A1 đến C1

  A0 đến B1

  20s
 • Q9

  Tựa sách nào tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp qua app "Say it!" ?

  Smart Choice ấn bản 4

  Tất cả các đáp án trên

  Q Skills for Success ấn bản 3

  English File ấn bản 4

  20s
 • Q10

  Những hỗ trợ mới nào có ở ấn bản mới nhất của 4 tựa sách cho học sinh người lớn?

  Giáo trình điện tử (eBook) và Kho tài liệu trực tuyến cho Giáo viên

  Class Presentation Tool có thể dùng online và offline 

  Tất cả các hỗ trợ

  Online Practice tương thích trên thiết bị di động

  20s
 • Q11

  Tựa sách Smart Choice ấn bản 4 có bao nhiêu cấp độ và theo khung năng lực ngoại ngữ CEFR nào?  

  4 cấp độ, từ A1 đến B2

  6 cấp độ, từ A1  đến C1

  5 cấp độ, từ A1 đến C1

  7 cấp độ, từ A1 đến C2

  20s
 • Q12

  Tựa sách nào được thiết kế theo các cặp kỹ năng?

  English File ấn bản 4

  Smart Choice ấn bản 4

  American English File ấn bản 3

  Q Skills for Success ấn bản 3

  20s

Teachers give this quiz to your class